Kauppakamarit: EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työnhakijoiden saatavuusharkinnasta luovuttava

Hallituksen tulee päättää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien, Suomesta työlupaa hakevien saatavuusharkinnasta (*) luopumista osana valmisteilla olevaa maahanmuuttopoliittista ohjelmaa, vaativat kauppakamarit. ”Saatavuusharkinnasta luopuminen parantaisi työllisyyttä, edistäisi talouskasvua sekä auttaisi yrityksiä rekrytoimaan nopeammin ammattiosaajia, joista on pulaa”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Kauppakamarien mukaan saatavuusharkinnasta luopuminen olisi Suomelle kilpailuetu, joka parantaisi yritysten kilpailukykyä kansainvälisesti. Osaavan työvoiman saatavuus on noussut merkittäväksi kasvun esteeksi eri toimialoilla ja yrityksillä on rekrytointivaikeuksia koko Suomessa.

”Hämeessä rekrytointiongelmia on erityisesti teollisuus- ja rakennusalalla. Viime vuonna Keskuskauppakamarin Alueiden kilpailukyky -selvitykseen vastanneista hämäläisistä yritysjohtajista 36 % ilmoitti vaikeuksista saada sopivaa työvoimaa rakennusalan lisäksi myös taloushallintoon, myyntiin ja elektroniikkasuunnitteluun. Yrityksillä oli pula myös teknisistä toimihenkilöistä, insinööreistä ja asentajista”, Eerikäinen kertoo.

Henkilöstöpulan takia yritykset eivät voi laajentaa liiketoimintansa ja mahdollistaa kasvua. Työvoiman saatavuusongelmat uhkaavat jopa siirtää tuotantoa ja työtä pois Suomesta, sillä kansainvälisesti toimivat yritykset teettävät työtä siellä, mistä löytyy tekijöitä.

Pula osaavasta työvoimasta kasvanut eri puolilla Eurooppaa

Kauppakamarit painottavat, että luopuminen saatavuusharkinnasta helpottaisi yritysten mahdollisuutta rekrytoida työntekijöitä kansainvälisesti osaamistarpeiden perusteella. Sen sijaan, että viranomainen arvioi työvoiman tarvetta yritysten puolesta, työperusteisten maahanmuuttajien määrän ratkaisisi yritysten osaamistarpeet ja avoimet työpaikat.

”On aiheellista kysyä, mitä etukäteen tehtävällä saatavuusharkinnalla tavoitellaan. Työmarkkinoiden määrällinen sääntely ei ole perusteltua, sillä työn määrä ei ole vakio. Jos taas etukäteen tehtävällä saatavuusharkinnalla pyritään estämään mahdollisia ongelmia, eikö resursseja olisi silloin järkevämpi siirtää tarvittaessa jälkikäteen tehtävään valvontaan, jolloin mahdollisiin yksittäisiin ongelmiin voidaan puuttua tehokkaammin”, kysyy Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola.

Saatavuusharkinnasta luopuminen on ajankohtaista, kun pula osaavasta työvoimasta on kasvanut Suomen lisäksi eri puolilla Eurooppaa. Kilpailu eurooppalaisesta työvoimasta on kiristynyt, eivätkä Suomessa toimivat yritykset löydä EU:n alueelta työntekijöitä yhtä helposti kuin ennen.

Kauppakamareiden mukaan Suomen on ryhdyttävä aktiivisesti houkuttelemaan maahan työntekijöitä ulkomailta. ”Väestönkehityksemme ei ole kestävällä pohjalla. Hyvinvointivaltiomme ylläpitäminen vaatii jatkossa huomattavasti nykyistä korkeampaa työllisyysastetta, jota ei ole mahdollista saavuttaa ilman työperusteista maahanmuuttoa”, Sipola sanoo.

Sipola korostaa myös, että luopuminen saatavuusharkinnasta ei yksin ratkaise pulaa osaavista työntekijöistä. ”Työperusteisen maahanmuuton lisäksi tarvitaan työllisyysasteen nostamista rakenteellista työttömyyttä purkamalla. Kannustinloukuista on päästävä eroon, työmarkkinoiden joustoja on lisättävä ja asuntoja on rakennettava varsinkin kasvukeskuksiin. Lisäksi koulutuksesta on tehtävä entistä joustavampaa, jotta se pystyy vastaamaan yhä nopeammin muuttuviin osaamistarpeisiin”, Sipola sanoo.


Lue Kauppakamarien linjaus kokonaisuudessaan: Suomi ei selviä ilman työperusteista maahanmuuttoa


Lisätietoja:

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303

Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola, p. 050 352 1172(* Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan käytäntöä, jossa selvitetään ennen oleskeluluvan myöntämistä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevalle työntekijälle, onko työmarkkinoilla Suomessa tai EU:n alueella jo saatavilla sopivaa työvoimaa kyseiseen tehtävään.)


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.


(Kuva Pixhill.com/Sergey Nivens)