Kauppakamarien vuoden kouluttaja 2015 innostaa talousteemoihin

Kauppakamarit ovat nimenneet KTT, DI Toivo Kosken kauppakamarin vuoden 2015 kouluttajaksi. KTT Toivo Koski kouluttaa yritysjohtoa ja asiantuntijoita mm. strategisesta talousjohtamisesta sekä taloudellisten riskien hallinnasta kauppakamareissa ympäri Suomen.

Tulosakatemia-yrityksensä kautta koulutuksia tekevä Koski on kokenut yritysammattilainen, joka on ollut kärkijoukoissa kehittämässä kauppakamareiden koulutustarjontaa digitaaliseen suuntaan. Koski tunnetaan pk-yritysten rahoituksen, kasvun sekä liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijana. Akateemisen uran lisäksi Koskella on yli 20 vuoden yrittäjäkokemus ja hän on osakkaana tai hallituksen jäsenenä useassa menestyvässä yrityksessä.

“Toivo Kosken valinnan taustalla on hänen kykynsä esittää monimutkaisetkin asiat käytännönläheisesti ja innostavasti. Hänen koulutuksissaan yhdistyy sekä huikea käytännön kokemus että teoriaosaaminen. Asiakaspalautteet ovat poikkeuksetta olleet erittäin myönteisiä”, kommentoi Keskuskauppakamarin palvelujohtaja Riina Lipponen.

Koulutuksiin osallistuneet ovat kiittäneet Kosken kykyä innostaa muita sekä tehdä kuivaksi mielletyistä aiheista eläviä ja kiinnostavia.

“Vetää nöyräksi, että osallistujat ovat antaneet näin hyvää palautetta. He edustavat yritysten johtoa ja ovat fiksuja ihmisiä. Koulutuksissa saan olla heidän kanssaan sparraajana”, Toivo Koski sanoo.

Kosken mukaan kouluttajana kehittyy voimakkaasti, kun on vuorovaikutuksessa tuhansien ihmisten kanssa vuosittain. “Omat ajatukset tulee testattua moneen kertaan, koska palaute tulee samantien. Se tekee tästä työstä mukavaa”, Koski kertoo. “Joskus syntyy näkemyseroja ja keskustelua, mutta on tärkeää, että kommunikaatio pelaa hyvin.”

Kauppakamarit ovat Suomen merkittävimpiä yrityksille suunnatun koulutuksen tarjoajia. Alueelliset kauppakamarit tarjoavat koulutusta yritystoimintaan liittyvistä aiheista, kuten verotuksesta, johtamisesta, lainsäädännöstä, taloushallinnosta ja markkinoinnista.


Tutustu Hämeen kauppakamarin tuleviin koulutuksiin.