Kauppakamarien kuntavaaliohjelma - Keskuskauppakamari vaatii verokattoa kunnallisverolle

Kunnallisverolle tarvitaan verokatto, joka rajoittaa kuntien mahdollisuutta nostaa kunnallisveroa sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä, vaatii Keskuskauppakamari. Verokatolla kuntien veronkorotusten enimmäismääräksi asetettaisiin 0,25 prosenttiyksikköä vuosina 2020 ja 2021.

“Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä esillä ollut verokatto kunnallisverolle pitää palauttaa valmisteluun.Tarvitsemme mekanismin, jolla voidaan varmistaa, että kokonaisveroaste ei lähde nousuun uudistuksen takia”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä painottaa.

Kuntien verotulot alenevat maakuntiin siirtyvien tehtävien kustannuksia vastaavasti. Kunnallisveroprosentteja lasketaan arviolta 12,5 prosenttiyksikköä vuonna 2019. Lisäksi kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta alennetaan 0,5 miljardilla eurolla vuoden 2016 tasosta.

Hallitus on osaltaan sitoutunut takaamaan valtionosuusjärjestelmällä, että kuntien rahoitusasema ei heikkene. Keskuskauppakamari vaatii kuntia toteuttamaan uudistukset siten, että ne noudattavat hallituksen linjaa eikä kokonaisveroaste nouse.

Kuntien byrokratiaa karsittava

Kuntien tehtävät vähentyvät tulevina vuosina arviolta alle puoleen sote- ja maakuntauudistuksen myötä. Kauppakamarit muistuttavat, että kuntien kustannuksia ja byrokratiaa on karsittava samassa suhteessa.

“Kuntien raskasta velkataakkaa on purettava rakenteita järkeistämällä ja kustannuksia karsimalla. Kuntien ei tule ottaa uusia tehtäviä poistuvien tehtävien tilalle, vaan niiden on tehostettava toimintaansa ja kevennettävä hallintoaan. Tyhjäkäyntiin ei ole varaa”, Penttilä sanoo.

Vaatimus on osa kauppakamariryhmän kuntavaaliohjelmaa “Paluu tulevaisuuteen”.

“Kunnista on viimeisten vuosikymmenien aikana tullut hallinnollisia koneistoja, joiden merkitys kuntalaisille ja kunnan identiteetille on heikentynyt. Kunnilla on nyt mahdollisuus palata aikaisempaan rooliinsa, ja palvella yrityksiä ja asukkaita entistä paremmin”, sanoo Keskuskauppakamarin elinkeino- ja kuntapolitiikasta vastaava johtaja Johanna Sipola.

Kauppakamarien mukaan tärkeintä on, että tulevaisuuden kunnassa talous on kunnossa, byrokratia on mahdollisimman vähäistä, liikenne sujuu ja koulutus vastaa työelämän tarpeita.

Lisätietoja

Kauppakamarien kuntavaaliohjelma: Paluu tulevaisuuteen

Risto E. J. Penttilä, p. 050 366 2395, risto.penttila@chamber.fi

Johanna Sipola, p. 050 352 1172, johanna.sipola@chamber.fi