Kauppakamari: Raskas verotaakka syö kasvun eväitä

Hallituksen on Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaavan johtajan Ann-Mari Kemellin mukaan jatkettava verojärjestelmän uudistamista. Suomalaisten verotaakka on kasvanut niin suureksi, että sillä on kielteisiä vaikutuksia talouskasvuun. “Verotusta on jatkossa kehitettävä kokonaisuutena, ei yksittäisinä palasina. Hallitusohjelma antaa tähän hyvät mahdollisuudet”, toteaa Kemell.

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaavan johtajan Ann-Mari Kemellin mukaan monta hyvää verotuksen uudistamiseen liittyvää tavoitetta. Näistä keskeisimpiä ovat tuloverotuksen keventäminen ja yritysverotuksen pitäminen kilpailukykyisenä.

”Kauppakamarien tavoitteena on työn verotuksen keventäminen. Työn ankara verottaminen on kasvun kannalta erityisen haitallista”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Pieniltä konserneilta vaadittuun konsernitilinpäätökseen liittyvät määräykset lisäävät hallinnon taakkaa, tuovat lisätyötä ja kasvavia kustannuksia. Lisätyöstä huolimatta Eerikäinen suosittelee yrityksiä tekemään tilinpäätöksen. ”Vaikka liikevaihdon raja alittaisi vaaditun 12 miljoonaa euroa, ovat konsernitilinpäätöksen tiedot kuitenkin oleellinen tieto sijoittajille”, Eerikäinen sanoo.

Kemell puhuu 28.11. Lahdessa ja 30.11. Hämeenlinnassa Kauppakamarin Veropäivässä ensi vuonna voimaan tulevista verotuksen uudistuksista, joita ovat muun muassa yrittäjävähennys ja metsälahjavähennys sekä perintö- ja lahjaverotuksen keventyminen. Tilaisuudessa käsitellään myös kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvät ajankohtaiset kuulumiset.

Uusi yrittäjävähennys tähtää pienyrittäjien tukemiseen

Edellinen hallitus alensi yhteisöveroa, ja nyt voimaan tuleva yrittäjävähennys keventää nimenomaan yksityisten elinkeinonharjoittajien ja henkilöyhtiöiden osakkaiden verotusta.

“Ensi vuodesta lähtien pienet yritykset saavat tehdä ylimääräisen vähennyksen, joka on viisi prosenttia verotettavasta tulosta. Jatkossa yritystulo on siten 95 prosenttisesti veronalaista. Muutos voi joissain tilanteissa lisätä kiinnostusta toimia yksityisenä elinkeinonharjoittajana palkkatyön sijaan”, sanoo Kemell.

Isännöitsijä ja Tilipalvelu I. Mällönen-Valkeisen omistaja Irja Mällönen-Valkeinen pitää yrittäjä-vähennystä askeleena parempaan suuntaan pienyrittäjien kohdalla, joita Suomessa on noin 176 000. ”Henkilöyrittäjien verotettava tulo, mikä muodostuu pääosin työpanoksesta, jää usein alle 30.000 euron. Uusi vähennys kohdistuu juuri työn verotukseen, jolla kilpailukykyä parannetaan. Myös henkilöyritykset tarvitsevat verohelpotuksia tehdäkseen kannattavia investointeja”, sanoo Mällönen-Valkeinen.

”Yhteisöveroprosentin maltillinen alentaminen on jo nyt ollut uskottava tapa keventää osakeyhtiöiden verotusta. Veromuutokset, mukaan lukien yrittäjävähennys, ovat oikean suuntaisia kilpailijamaihimme verrattuna, mutta tilanteen muuttuessa meillä on oltava myös jatkossa valmius jatkaa verokantojen alentamista eri yritysmuodoissa”, Mällönen-Valkeinen korostaa.

Yritysverotuksen kehittämistä on jatkettava

Viimeaikaista verokeskustelua on leimannut kansainväliseen veronkiertoon puuttuminen ja verotuksen kilpailukyvystä ei juurikaan ole puhuttu.

“Kansainväliset toimet veronkierron kitkemiseksi ovat vieneet viime aikoina huomion muulta yritysverotuksen kehittämiseltä. Esimerkiksi verotuksen ennakoitavuus on jäänyt keskustelussa jalkoihin. Verotus on keskeinen osa yritysten toimintaympäristöä”, muistuttaa Kemell.

Verotuksen ennakoitavuus on yritysverotuksen kilpailukykyisenä pitämisen ohella yksi hallitusohjelman veropoliittisen linjauksen kärkitavoitteista. Tavoite on Kemellin mukaan ajankohtainen ja tarpeellinen.

“Päätökset investoinneista ja toimintojen sijoittamisesta tehdään pitkällä aikajänteellä, joten ennakoitavuus myös verotuksen osalta on kilpailukykyisen järjestelmän ehdoton edellytys”, Kemell linjaa.


Lisätietoja:
Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell, p. 050 308 3188
Isännöitsijä ja Tilipalvelu I. Mällönen-Valkeisen omistaja Irja Mällönen-Valkeinen, p. 0500 676 738
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.