Kansainvälinen osaaminen

Hämeen kauppakamari järjestää yrityksille ajankohtaisia yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä tapahtumia ja koulutustilaisuuksia, joissa on mahdollisuus saada hyödyllistä tietoa mm. eri markkina-alueista, kansainvälisen kaupan sopimuksista ja maksutavoista sekä rahoitusmahdollisuuksista. Tapahtumat ja koulutukset tarjoavat myös mahdollisuuden verkostoitua ja löytää yrityksen kansainvälistymiseen tärkeitä yhteyshenkilöitä, uusia asiakassuhteita ja yhteistyökumppaneita.

Tutustu tuleviin tapahtumiin, koulutustilaisuuksiin ja projekteihin:

Koulutukset

Tervetuloa päivittämään ammattiosaamistasi Hämeen kauppakamarin koulutuksiin!

Lue lisää

Tapahtumat

Järjestämme vuoden aikana elinkeinoelämää ja yritysten toimintaa tukevia tilaisuuksia ja tapahtumia. Osallistumalla tapahtumiimme on yrityksillä mahdollisuus saada ajankohtaista tietoa eri aihealueista, verkostoitua alueen yritysten ja eri toimijoiden kanssa ja löytää potentiaalisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

Lue lisää

Aktiviteetit

Hämeen kauppakamari toteuttaa vuosittain erilaisia aktiviteetteja ja projekteja valiokuntien toimesta tai yhteistyössä alueen sidosryhmien kanssa. Tältä sivulta löydät yrityksellesi hyviä mahdollisuuksia hyödynnettäväksi.

Lue lisää


Kasvun mentorit ja neuvonta

Hallitukset vauhtiin - hanke

Aktiivinen, hyvä hallitustyöskentely on monen hyvän yritystarinan taustalla. Tämä on yleisesti tiedostettu ja myös tutkimuksilla todistettu tosiasia. Hallituksen merkitys korostuu erityisesti yrityksen muutoshaasteissa. Hallitustyöhön sijoitettu euro tulee varmasti nopeasti takaisin.

Kauppakamarit ovat tehneet pitkäjänteistä työtä hallitustyöskentelyn kehittämiseksi muun muassa kouluttamalla hallituksen jäseniä yrityksiin HHJ-kursseilla. Kauppakamarit ovat olleet myös aktiivisesti käynnistämässä alueellisia Hallituspartnerit-yhdistyksiä.

Hämeen kauppakamari käynnistää syyskuussa 2020 vuoden mittaisen hallitustyön aktivointihankkeen, jonka avulla Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä toimiva yrittäjä voi hyödyntää hallitusammattilaisten asiantuntemusta ja työpanosta. Kohderyhmänä ovat alle 50 henkilöä työllistävät kehitys- ja kasvuhakuiset mikro- ja pienryitykset, jotka ovat halukkaita kehittämään hallitustoimintaa. Palvelu on maksutonta kaikille yrityksille lukuun ottamatta mahdollisia hallitusjäsenten hakuihin liittyviä toimeksiantomaksuja, joista sovitaan erikseen.