Johnny Åkerholm: "Kauppasodan uhka vaikuttaa myös Suomeen"

Keskuskauppakamarin talouspoliittinen neuvonantaja Johnny Åkerholm puhui Hämeen kauppakamarin kevätkokouksessa kauppasodan uhasta. Lue tiivistelmä puheesta.

"

Keskuskauppakamarin talouspoliittinen neuvonantaja Johnny Åkerholm puhui Hämeen kauppakamarin kevätkokouksessa kauppasodan uhasta. Puheensa aluksi Åkerholm korosti, ettei kauppaa pidä tarkastella maittain, kuten USA:n presidentti Donald Trump tekee. Hän piti myös Obaman päätösten perumista naiivina lähtökohtana päätöksenteolle.  Teollinen tuotanto on siirtynyt osin halvan työvoiman maihin. Vapaakauppa ja globalisaatio ovat alentaneet hintatasoa maailmanlaajuisesti.  On vaikea hahmottaa vapaakaupan etuja, kun työpaikat ja verotulot vähenevät. Tällöin hintataso kuitenkin alenee, ostovoima kasvaa ja elintaso kohenee. Skenaario kuitenkin toteutuu vain, mikäli poistuvien työpaikkojen tilalle syntyy uusia työpaikkoja. Elintaso kohenee vielä enemmän, jos uusien työpaikkojen jalostusarvo ja yritysten palkanmaksukyky ovat korkeampia kuin vähenevien työpaikkojen. Tarvitaan lisää koulutusta ja liikkuvuutta, jotta saadaan osaavia työntekijöitä uusiin tehtäviin. Ratkaisuja on haettava myös talouden muutoskyvyn parantamisesta. Tukijärjestelmät eivät aina kannusta muutoksiin.  Yhdysvaltojen ja Kiinan toisilleen asettamat vientitullit vaikuttavat välillisesti koko Eurooppaan. Esimerkiksi Yhdysvallat vei Kiinaan viime vuonna eniten lentokoneita ja soijapapuja. Kiina taas vei Yhdysvaltoihin eniten matkapuhelimia ja tietokoneita. ”Voi herättää ihmetystä, miksi Kiina asetti USA:n soijapavuille tulleja, mutta ne vaikuttavat suoraan alueisiin, joissa Trumpilla on paljon kannattajia”, sanoi Åkerholm.  Amerikkalaisten tullien suorat vaikutukset Suomeen ovat varsin pienet, mutta Suomi vie paljon tuotteita Saksaan ja Kiinaan, joissa niitä jatkojalostetaan ja viedään edelleen USA:n markkinoille. ”Tämän seurauksena USA:n vientitullit ja protektionismi vaikuttavat myös Suomeen”, Åkerholm korosti. Globalisaation seurauksena tuotantoketjut ovat integroituneet, mikä kasvattaa protektionismin kustannuksia.  Trumpin politiikka uhkaa kasvattaa USA:n kauppa-alijäämää. USA:n talous on täystyöllisyydessä, finanssipoliittinen elvytys ja kustannuksia nostava protektionismi pakottavat keskuspankkia kiristämään rahapolitiikkaa. ”Tämä iskee velkaantuneisiin yrityksiin ja kotitalouksiin sekä kasvattaa julkisen sektorin alijäämää. Koron nousu nostaa myös dollarin arvoa, mikä yhdessä kohonneiden kustannusten kanssa heikentää amerikkalaisten yritysten kilpailukykyä”, totesi Åkerholm. Katso Johnny Åkerholmin esitys

"