Hotellihankkeet poikkeavat positiivisesti hämäläisyritysten investointihaluttomuudesta

Hämeessä yritysten investointihalukkuus on vähentynyt ensi vuoden osalta, selviää kauppakamareiden syyskuussa tekemästä kyselystä. ”Valtakunnallisesta tuloksesta poiketen Hämeessä vastanneista yrityksistä lähes kolmannes ei ole kiinnostunut tekemään lisäinvestointeja vuonna 2020, kun koko maan keskimääräinen osuus on 10 prosenttia. Positiivista kuitenkin on alueellamme äskettäin julkaistut hotelli-investoinnit, jotka merkittävästi lisäävät alueemme vetovoimaa ja vahvistavat talousnäkymiä”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Hämeessä vastanneista 45 prosenttia arvioi, että talousnäkymien parantuminen ja epävarmuuden vähentyminen lisäisivät investointihalukkuutta. Lisäksi vastaajista 16 prosenttia arvioi parempien rahoitusmahdollisuuksien ja 8 prosenttia verotuksen alentamisen lisäävän investointeja.

”Kaikenlainen epävarmuus on myrkkyä yrityksille. Epävarmuus aiheuttaa investointiprojektien siirtämistä tulevaisuuteen tai pahimmassa tapauksessa projektien kuoppaamisen”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki.

Pula osaavasta työvoimasta on aiheuttanut ongelmia yritysten liiketoiminnassa. ”Vastanneista hämäläisyrityksistä 57 prosenttia arvioi, että pula osaavasta työvoimasta on aiheuttanut liiketoiminnallisia ongelmia ja 39 prosenttia palkkaisi lisää työvoimaa vuoden 2020 aikana, mikäli työvoimakustannuksia kevennettäisiin 10 prosenttia”, Eerikäinen kertoo.

”Suomessa työvoimapulasta kärsivien yritysten osuus on poikkeuksellisen suuri. Tämä kielii Suomen kansantalouden rakenteellisista haasteista. Ihmiset eivät ota työtä vastaan niin hanakasti, kun sopisi toivoa. Myös maan sisäinen muuttoliike on liian vähäistä. Parhaassa tapauksessa osaavat kädet ovat jo töissä, eikä tekeviä käsiä yksinkertaisesti löydy, jolloin katse pitäisi suunnata maan rajojen ulkopuolelle”, Kotamäki toteaa.


Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303


Kauppakamarien kysely yrityksille tehtiin syyskuun lopussa osana eurooppalaisten kauppakamareiden yhteiselin Eurochambresin kyselyä. Kyselyyn vastasi noin 760 eri alojen yritystä ympäri Suomea, joista kolmannes oli teollisuuden alan yrityksiä. Puolet vastanneista yrityksistä työllistää 10-49 henkilöä ja 30 prosenttia 50-249 henkilöä. Hämeen kauppakamarin alueelta vastaajia oli 49, joista 84 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä. Eurochambresin laajempi, Euroopan laajuinen kysely julkaistaan marraskuun aikana.


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.


(Kuva Tarmo Valmela / Photodance Valmela)