Hämeessä yritysten näkymät varovaisen luottavaisia – Haasteena osaava työvoima

Hämeessä teollisuus- ja rakennusalan yritysten suhdannenäkymät ovat nyt hieman varovaisemmat kuin heinäkuussa, selviää EK:n lokakuussa tekemästä Suhdannebarometrista. ”Suhdanteet ovat kohentuneet, mutta teollisuus- ja rakennusalan yritysten suhdannenäkymät ovat Hämeessä varovaisia; lähikuukausien suhdanneodotuksien saldoluku oli lokakuussa -9, kun heinäkuussa se oli +15 (*). Myös palvelualalla näkymät ovat varovaisia, mutta valoisammat kuin heinäkuussa”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Lokakuussa Hämeessä vastanneista teollisuus- ja rakennusalan yrityksistä 19 % ennakoi suhdanteiden paranemista ja 28 % heikkenemistä. Hämeen yritysten suhdanneodotukset ovat koko maan keskiarvoa vaisummat.

Teollisuus- ja rakennusalan tuotanto kasvoi heinä-syyskuun aikana ja tuotannon kasvun odotetaan jatkuvan loppuvuoden ajan.

Kesän jälkeen teollisuus- ja rakennusalan työvoiman määrä on hieman vähentynyt, mutta loppuvuoden aikana työvoima on kausitasoitettujen lukujen mukaan lisääntymässä. ”Edelleen alueemme yrityksillä on ”pullonkaulana” osaavan työvoiman saaminen. Ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa viidesosalla teollisuus- ja rakennusalan yrityksistä”, Eerikäinen toteaa.

Palvelualojen näkymät parantuneet Hämeessä

Hämeen palvelualan yritysten suhdannenäkymät kirkastuivat hieman lokakuussa. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa +4, kun heinäkuussa saldoluku oli -5. Vastaajista 92 % arvioi suhdanteiden pysyvän lähikuukausina ennallaan.

”Hämeen palveluyritysten suhdannenäkymät ovat hivenen koko maan keskiarvoa varovaisemmat”, Eerikäinen toteaa.

Palvelualalla myynti kasvoi kolmannen vuosineljänneksen aikana ja sen ennakoidaan jatkavan nousuaan myös loppuvuoden ajan.

Yritysten henkilöstömäärä väheni hieman kesän lopulla ja syksyn alussa. Kausivaihtelu huomioon ottaen työvoiman ennakoidaan lisääntyvän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa kymmenesosalla yrityksistä.

”Koko maassa palvelualalla on pulaa osaavasta työvoimasta. Erityisesti kiinteistöpalveluissa 42 % ja tieto- ja viestintäpalveluissa 38 % vastanneista yrityksistä ilmoitti kasvun esteeksi puutteen ammattitaitoisesta työvoimasta”, kertoo Eerikäinen.


(* Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.)


Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303


EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Lokakuussa tehtyyn tiedusteluun vastasi Hämeessä 74 yritystä, jotka työllistävät yli 11 000 henkilöä.

EK:n Suhdannebarometriaineisto lokakuu 2017


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.


(Kuva Pixhill.com/Sergey Nivens)