Hämeessä yritysten kehitys jatkuu positiivisena

Hämeessä yritysten lähikuukausia koskevat suhdannenäkymät ovat varsin myönteiset, selviää EK:n huhtikuussa tekemästä Suhdannebarometrista. ”Yritysten suhdannetilanne sekä -näkymät ovat Hämeessä edelleen kohentuneet; suhdanneodotuksien saldoluku oli huhtikuussa +25, kun tammikuussa se oli +18 (*). Hämeessä teollisuudessa näkyy selkeää kasvua. Kehitys on ollut pitkään positiivinen ja jatkuu edelleen”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Huhtikuussa Hämeessä vastanneista yrityksistä 26 % ennakoi suhdanteiden paranemista ja 1% heikkenemistä. Hämeen yritysten suhdanneodotukset ovat koko maan keskiarvoa paremmat.

”Elämme teollisuudessa selkeää nousukautta, kun pk-yritykset ovat alkaneet investoida”, sanoo FM-Haus Oy:n toimitusjohtaja Juhani Sjöman.

Etelä-Hämeen Osuuspankin toimitusjohtaja Mika Helin kertoo yritysasiakkaiden maksuliikenteen olevan selvässä kasvussa. ”Tämä korreloi yritysten liikevaihdon kanssa ja on selkeä myönteinen impulssi parantuneesta talouden tilasta. Asuntoyhteisöjen rahoitus on ollut voimakkaimmin kasvavaa. Myös joitakin toimitilarahoitushankkeita on käynnissä, mutta alueellamme varsinaiset tuotantolinjainvestointien rahoitukset ovat edelleen vähäisiä”, Helin toteaa.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät hieman alkuvuoden aikana. Tuotannon ennakoidaan vauhdittuvan selvästi toisella vuosineljänneksellä. ”Vastanneista 92 % arvioi tuotannon määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana suurempi tai yhtä suuri kuin huhtikuussa”, Eerikäinen kertoo.

Matkailu- ja ravintolapalveluissa suhdannekuvan ennustetaan paranevan yleisesti Suomessa. ”On nähtävissä, että matkailu- ja ravintolapalveluiden kysyntä on kasvussa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria”, toteaa Hämeen kauppakamarin puheenjohtaja Pekka Vihma. Hän on myös Vanajanlinna Group Oy:n toimitusjohtaja.

”Tarvitsemme Hämeessä yhä tiiviimpää yhteistyötä, jotta saamme venäläiset, aasialaiset ja muut kansainväliset matkailijat alueellemme”, Vihma korostaa.

Haasteina ammattitaitoinen työvoima ja jatkossa myös kapasiteettipula

Tammi-maaliskuussa työvoiman määrä pysyi likimain ennallaan. Työvoimaa arvioidaan palkattavan hieman lisää toisen vuosineljänneksen aikana.

”Vastanneista yrityksistä 28 % kertoo tuotannon kasvun esteeksi ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden. Kapasiteettipulasta voi tulla ongelma jatkossa”, arvioi Eerikäinen.

”Työvoimapulasta on tullut teollisuuden suurin vitsaus tällä hetkellä”, toteaa Sjöman.

(* Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.)


Lisätietoja:

Hämeen kauppakamarin puheenjohtaja Pekka Vihma, p. 0400 485 444

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303

FM-Haus Oy:n toimitusjohtaja Juhani Sjöman, p. 050 336 9114

Etelä-Hämeen Osuuspankin toimitusjohtaja Mika Helin, p. 050 517 7004


EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Huhtikuussa tehtyyn tiedusteluun vastasi Hämeessä 69 yritystä, jotka työllistävät yli 10 500 henkilöä. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut.

EK:n Suhdannebarometriaineisto huhtikuu 2018


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

(Kuva Pixhill.com/Sergey Nivens)