Hämeessä kiinteistöalalle viisi uutta laillistettua välittäjää

Keskuskauppakamarin välittäjäkokeista saatiin tämän syksyn koekierroksella 156 uutta laillistettua kiinteistönvälittäjää (LKV) ja 36 laillistettua vuokrahuoneistonvälittäjää (LVV). ”Hämeen kauppakamari onnittelee vaativan kokeen suorittaneita. Alueeltamme LKV-kokeen läpäisi Hämeenlinnasta sekä Lahdesta kaksi henkilöä ja Forssasta yksi henkilö”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Nykyinen lainsäädäntö edellyttää, että välitysliikkeen jokaisessa toimipaikassa vähintään puolella välitystehtäviä suorittavista henkilöistä on oltava kokeen osoittama ammatillinen pätevyys.

Hämeen kauppakamarin alueelta LKV-kokeen suorittaneet:

Keto Mikko, Hämeenlinna
Kirmula Toni, Hämeenlinna
Mänty Hannu, Lahti
Valmela Tarmo, Lahti
Vuolanne Virpi, Forssa

LKV-koe järjestettiin 23.11.2019 ja siihen osallistui 439 henkilöä. Läpipääsyprosentti oli noin 36 prosenttia.

Keskuskauppakamarin lakimies Jaana Tikkusen mukaan LKV-kokeen läpipääsyprosentti osoittaa, että koe on haastava ja edellyttää huolellista valmistautumista. Kokeessa testataan välitystoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön ja hyvän välitystavan tuntemusta.

"Koska elävässä elämässä kohdattavat tilanteet ovat moninaisia, myös kokeessa edellytetään laaja-alaista tietämystä. Välitysliikkeen ja sen välittäjien on tunnettava toimintaympäristönsä ja relevantit säännöt, jotta laissa niille asetettu tiedonanto- ja selonottovelvollisuus voidaan täyttää", Tikkunen sanoo

Asunto Kompassi Oy LKV:n kiinteistönvälittäjä Tarmo Valmela on helpottunut läpäistyään kokeen. ”Koe oli juuri niin vaikea kuin osasin odottaa. Koska aika oli rajallinen, suunnittelin vastausstrategian koekysymyksiin ja tein monivalintatehtävät pois alta ennen esseevastauksia. Kummasti lukemani asiat alkoivat palautua mieleen”, Valmela toteaa tyytyväisenä.

Välittäjäkokeiden osallistujamäärät ovat pysyneet edelleen korkeina, mikä kielii osaltaan alan kiinnostavuudesta, mutta myös osaamisen ja koulutuksen merkityksestä alalla.

Seuraava koe järjestetään 25.4.2020 Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.


Lisätietoja:

Asunto Kompassi Oy LKV:n kiinteistönvälittäjä Tarmo Valmela, p. 045 128 2171
Keskuskauppakamarin lakimies Jaana Tikkunen, p. 09 4242 6205
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303

Uudet LKV- ja LVV-välittäjät


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Kuvassa Asunto Kompassi Oy LKV:n kiinteistönvälittäjä Tarmo Valmela.