Hämeessä kiinteistöalalle kuusi uutta laillistettua välittäjää

Keskuskauppakamarin järjestämään LKV eli laillistettu kiinteistövälittäjä -kokeeseen osallistui marraskuussa 545 kokelasta, joista 159 läpäisi kokeen hyväksytysti. ”Alueeltamme LKV-kokeen läpäisi tällä kertaa kuusi henkilöä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ”Hämeen kauppakamari onnittelee vaativan kokeen suorittaneita.” ​​​​​​​

LKV-kokeen läpäisi 29 prosenttia kaikista osallistuneista ja tulos laski selvästi edellisistä koekierroksista. Viimeisen kolmen koekierroksen läpipääsyosuudet ovat vaihdelleet 45 prosentista 61 prosenttiin.

Hämeen kauppakamarin alueelta LKV-kokeen suorittaneet:

Lehto Jarkko, Lahden Kotijoukkue LKV, Lahti
Nyman Sanna, Sp-Koti Forssa, LKV Omassa Kotona Oy, Forssa
Petrola Nikke, Lahti
Ronkainen Arto, Lahden Kotijoukkue LKV, Lahti
Ruotsalainen Virpi
Tamminen Mikko, Kiinteistömaailma | Asuntopalvelu Hämeenlinna Oy LKV, Hämeenlinna

“Viime kokeiden läpipääsyosuudet ovat olleet harvinaisen korkealla. Pitkän aikavälin keskiarvo läpäisseiden osuudessa on 38 %, joten tällä kierroksella jäätiin selvästi myös alle sen. On tärkeää muistaa, että kokeessa edellytetään hyvin laaja-alaista osaamista. Koekysymykset liittyvät vahvasti lainsäädäntöön ja vastauksilta edellytetään sen vuoksi täsmällisyyttä. Vaativaan kokeeseen ei ehkä ollut valmistauduttu riittävän hyvin”, Keskuskauppakamarin lakimies Jaana Tikkunen arvelee.

Tikkunen uskoo, että moni nyt hylätyistä kokelaista yrittää koetta uudelleen ensi keväänä, sillä vuoden 2016 alusta voimaan astunut laki edellyttää LKV- tai LVV-pätevyyttä vähintään puolelta välitysliikkeen välittäjistä. Ennen pätevyys vaadittiin vain liikkeen vastaavalta hoitajalta. Lainmuutoksen myötä välitysliikkeet joutuvat harkitsemaan välittäjien rekrytointeja entistä huolellisemmin.

LAMKin LKV-kokeeseen valmistava koulutus täyttyi hetkessä

Lahden ammattikorkeakoulussa (LAMK) alkaa maaliskuussa uusi Kiinteistöliiketoiminnan asiantuntija -koulutus, josta saa valmiuksia LKV-kokeen suorittamiseen.

”Huomasimme, ettei vastaavanlaista koulutusta ole alueellamme tarjolla. Lisäpontta koulutuksen toteuttamiselle saimme myös Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtajalta, kun lähetimme hänelle idean koulutuksen sisällöstä”, kertoo LAMKin koulutussuunnittelija Susanna Linko.

”Haluamme vastata yritysten henkilöstön koulutustarpeisiin ja koulutuspaikat ovatkin täyttyneet jo ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Koulutus vastaa siten hyvin kysynnän tarpeisiin”, Linko toteaa.

“Ammattipätevyyden arvo kiinteistöalalla toimivien keskuudessa on noussut lainmuutoksen myötä, mutta ala on myös itse alkanut korostaa koulutuksen merkitystä välitystoiminnassa. Välittäjän pätevyys osoittaa, että kokeessa hyväksytty tuntee toiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön ja hyvän välitystavan sekä hallitsee välitystoimeksiannon hoitamisen edellyttämät käytännöt”, Tikkunen kertoo.

Seuraavat LKV- ja LVV-kokeet järjestetään 14.4.2018.

Lisätietoja:

Lahden ammattikorkeakoulun koulutussuunnittelija Susanna Linko, p. 044 708 0775
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303
Keskuskauppakamarin lakimies Jaana Tikkunen, p. 09 4242 6205


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.