Hämeessä hyvät liikenneyhteydet ja osaavan työvoiman saatavuus tärkeimmät tekijät yritystoiminnalle

Hyvät liikenneyhteydet ja yritykselle sopivan työvoiman saatavuus korostuvat Hämeen alueen yritysten sijaintiin ja toimintaedellytyksiin vaikuttavina tekijöinä. Tieto käy ilmi Keskuskauppakamarin Alueiden kilpailukyky 2016 -selvityksestä. ”Alueemme yritysjohtajista 25 % pitää hyviä liikenneyhteyksiä, saavutettavuutta ja yrityksille sopivan työvoiman saatavuutta tärkeimpinä kehittämiskohteina. Lisäksi yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä on syytä kehittää ja lisätä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Hämeessä vastanneista yritysjohtajista 34 % pitää koulujen ja julkisten liikenneyhteyksien kehittämistä erittäin tärkeinä elämisen laatuun vaikuttavina kilpailukykytekijöinä. Joukkoliikenteen kehittäminen on tärkeintä kaupan ja palvelualan yrityksille.

Tietoliikennepalveluiden nopeus, saatavuus ja toimintavarmuus tukevat yritysten saavutettavuutta ja kilpailukykyä. Tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen panostaisi Hämeessä joka toinen vastanneista yritysjohtajista.

Yrityksen osaamisen lisääminen sekä uusien teknologioiden sovittaminen omaan liiketoimintaan esimerkiksi digitaalisilla palveluilla tukevat myös alueen yritysten kansainvälistymistä ja kasvua.

Oppilaitosten koulutustarjonta ei pysy mukana muutosvauhdissa

Alueiden kilpailukyvyn ja elinvoiman kannalta on tärkeää, että työvoiman kysyntä ja tarjonta kohtaavat työmarkkinoilla. Hämeessä merkittävimmäksi työvoimahaasteeksi nousee alueen oppilaitosten koulutustarjonta, joka ei vastaa riittävästi yritysten tarpeita.

”Yritysten ja alueiden koulutusjärjestäjien yhteistyötä koulutuksen sisällöstä on entisestään lisättävä, koska työmarkkinoiden tarpeet ja ammattitaitovaatimukset muuttuvat jatkuvasti”, Eerikäinen toteaa. ”Muutosvauhtia kuvaa, että samanaikaisesti ongelmina ovat rakenteellinen pitkäaikaistyöttömyys ja korkea työttömyysprosentti ja toisaalta osaajapula.”

Hämeessä 36 % vastanneista yritysjohtajista ilmoittaa vaikeuksista saada sopivaa työvoimaa esimerkiksi rakennusalalle, taloushallintoon, myyntiin ja elektroniikkasuunnitteluun. Lisäksi yrityksillä on pulaa muun muassa teknisistä toimihenkilöistä, insinööreistä ja asentajista.

Vastanneista yrityksistä 59 % on tehnyt oppilaitosyhteistyötä viimeisen kolmen vuoden aikana Hämeessä. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö luo mahdollisuuksia yritysten uudistumiseen ja innovatiivisuuteen sekä tarvittavan työvoiman saantiin. Yhteistyöllä voidaan tehostaa ja monipuolistaa oppilaitosten tarjoamaa koulutusta, suunnata opetusta paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi ja parantaa esimerkiksi oppilaiden harjoittelupaikkojen saatavuutta.


Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303

Alueiden kilpailukyky 2016 –selvitys

Hämeen kauppakamarin alueen grafiikkaa

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.