Hämeen teollisuus- ja rakennusalan näkymät varovaisia

Hämeessä teollisuus- ja rakennusalan yritysten suhdannenäkymät ovat hieman kesän lukemia varovaisemmat, selviää EK:n lokakuussa tekemästä Suhdannebarometrista. ”Teollisuus- ja rakennusalan yritysten suhdanneodotukset ovat varovaisen myönteisiä; saldoluku oli lokakuussa +6, kun heinäkuussa se oli +24 (*). Positiivinen vire on kuitenkin jatkunut Hämeessä”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Lokakuussa teollisuus- ja rakennusalan yrityksistä 13 % ennakoi suhdanteiden paranevan ja 7 % heikkenevän. Hämeen yritysten suhdanneodotukset ovat edelleen vähän koko maan keskiarvoa paremmat.

”Näkymämme ovat kuluneella vuodella olleet erittäin hyvät, joskin vuodenvaihdetta kohti mentäessä on havaittavissa hiljenemistä kysyntärintamalla”, kertoo Ferroplan Oy:n toimitusjohtaja Minna Patosalmi. ”Kiireet jatkuvat koko loppuvuoden, mutta alkuvuoteen tarvitaan selvästi lisää töitä”, Patosalmi sanoo.

Hämeen teollisuus- ja rakennusalan tuotanto kasvoi hieman kolmannella vuosineljänneksellä. Tuotannon uskotaan kohentuvan myös loppuvuoden aikana. Tilausten määrä on kasvanut, vaikka saldoluku lokakuussa oli edelleen negatiivinen; saldoluku oli lokakuussa -5, kun heinäkuussa se oli -22.

Henkilöstön määrä on säilynyt likimain ennallaan syksyn aikana ja pysynee lähes muuttumattomana myös lähikuukausina.

Palvelualojen suhdanneodotukset vaihtelevat Hämeessä

Hämeessä palvelualan yritysten suhdanneodotusten saldoluku oli lokakuussa -7, kun heinäkuussa saldoluku oli -2. Vastaajista 10 % ennakoi suhdanteiden hiipumista ja 3 % paranemista. Odotukset ovat hieman koko maan keskiarvoa vaisummat.

Vaisuista odotuksista huolimatta Hämeestä on myös hyviä uutisia. ”Lähes kaksi vuotta on alallamme ollut hiljaisempaa, mutta heinäkuun jälkeen näkymät ovat kääntyneet positiivisemmiksi”, kertoo Laurell Oy:n toimitusjohtaja Heikki Kokko. ”Suunta on kääntynyt ylöspäin. Odotamme myös joululta paljon, koska konditoriapuoli on vahvuutemme ja joulu on meille suurin sesonkiaika kakkujen osalta”, Kokko jatkaa.

Palvelualalla myynti väheni aavistuksen verran syksyn aikana, eikä myyntimääriin odoteta suuria muutoksia lähikuukausina. Myös henkilöstömäärä supistui lievästi syksyn aikana ja sen odotetaan pienentyvän melko yleisesti loppuvuoden kuluessa.

(* Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.) <


Lisätietoja:
Laurell Oy:n toimitusjohtaja Heikki Kokko, p. 040 744 6847
Ferroplan Oy:n toimitusjohtaja Minna Patosalmi, p. 040 509 0771
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303


EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Lokakuussa tehtyyn tiedusteluun vastasi Hämeessä 80 yritystä, jotka työllistävät lähes 12 400 henkilöä.

EK:n Suhdannebarometriaineisto marraskuu 2016


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.