Hämeen teollisuus- ja rakennusalan näkymät valoisammat

Hämeessä teollisuus- ja rakennusalan yritysten suhdannenäkymät ovat positiivisemmat kuin syksyllä, selviää EK:n tammikuussa tekemästä Suhdannebarometrista. ”Teollisuus- ja rakennusalan yritysten suhdannenäkymät ovat Hämeessä hieman koko maan keskiarvoa valoisammat; lähikuukausien suhdanneodotuksien saldoluku oli tammikuussa +16, kun lokakuussa se oli +6 (*). Suhdanteiden ennakoidaan myös paranevan kevään aikana”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Tammikuussa Hämeessä vastanneista teollisuus- ja rakennusalan yrityksistä 18 % ennakoi suhdanteiden paranemista ja 2 % heikkenemistä.

"Positiivisemmat ja paremmasta tulevaisuudenuskosta kertovat tulokset ovat lupaavia”, toteaa Raute Oyj:n toimitusjohtaja Tapani Kiiski. ”Talous on usein myös psykologiaa ja päätökset panostuksista sekä investoinneista perustuvat kunkin toimijan omaan näkemykseen tulevaisuudesta.”

”Käynnistyvä kasvu on kuitenkin vielä hyvin heiveröistä, eikä ajatukseen, että "selvittiinpä tästäkin" ole varaa tai perusteita. Nöyrää työntekoa pitää jatkaa. Rakenteelliset ongelmamme ovat edelleen ratkaisematta!", Kiiski korostaa.

Teollisuus- ja rakennusalan tuotanto lisääntyi hieman viime vuoden lopulla ja kasvu jatkunee myös lähikuukausina. Tilausten määrä on hieman laskenut; saldoluku oli tammikuussa -14, kun lokakuussa se oli -5. Myös valmiiden tuotteiden varastot ovat vähän normaalia suuremmat.

Henkilöstön määrä on pysynyt lähes ennallaan alkutalven aikana, eikä määrään odoteta suuria muutoksia lähikuukausina.

Hämeen palvelualojen suhdanneodotukset koko maan keskiarvoa varovaisemmat

Hämeessä palvelualan yritysten suhdanneodotukset ovat yhä lievästi miinuksella; saldoluku oli tammikuussa -3, kun lokakuussa saldoluku oli -7. Vastaajista 81 % ennakoi suhdanteiden säilyvän lähikuukausina ennallaan.

Palvelualalla myynti on pysynyt pääosin muuttumattomana ja sen arvioidaan myös pysyvän pääosin ennallaan vuoden 2017 alkukuukausina kausivaihtelu huomioon ottaen.

Yritykset vähensivät henkilöstöä loppuvuoden 2016 aikana, mutta henkilöstömäärän uskotaan kasvavan vähän lähikuukausina.

(* Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.)


Lisätietoja:

Raute Oyj:n toimitusjohtaja Tapani Kiiski, p. 0400 814 148
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303

EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tammikuussa tehtyyn tiedusteluun vastasi Hämeessä 78 yritystä, jotka työllistävät yli 11 700 henkilöä.

EK:n Suhdannebarometriaineisto tammikuu 2017

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

(Kuva Pixhill.com/Sergey Nivens)