Hämeen teollisuus- ja rakennusalan näkymät edelleen kohentuneet

Hämeessä teollisuus- ja rakennusalan yritysten suhdannenäkymät ovat hieman positiivisemmat kuin tammikuussa, selviää EK:n huhtikuussa tekemästä Suhdannebarometrista. ”Teollisuus- ja rakennusalan yritysten suhdannenäkymät ovat Hämeessä edelleen kohentuneet; lähikuukausien suhdanneodotuksien saldoluku oli huhtikuussa +19, kun tammikuussa se oli +16 (*). Positiivinen käänne on tapahtunut myös palvelualalla”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Huhtikuussa Hämeessä vastanneista teollisuus- ja rakennusalan yrityksistä 24 % ennakoi suhdanteiden paranemista ja 5 % heikkenemistä. Hämeen yritysten suhdanneodotukset ovat koko maan keskiarvoa paremmat.

Teollisuus- ja rakennusalan tuotanto kasvoi yleisesti tammi-maaliskuussa ja tuotanto lisääntynee myös toisen vuosineljänneksen aikana.

Vuoden alussa teollisuus- ja rakennusalalle on palkattu jonkin verran lisää henkilöstöä. Lähikuukausina työvoima pysynee kausivaihtelu huomioon ottaen lähes ennallaan. ”Tulokset vahvistavat, että työllisyystilanne on parantunut koko Hämeen alueella”, Eerikäinen toteaa.

Palvelualojen myynnin kasvu vähitellen vauhdittumassa Hämeessä

Palvelualan yritysten lähikuukausien suhdanneodotukset ovat kohentuneet viime kuukausina jonkin verran. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +7, kun tammikuussa saldoluku oli -3. Vastaajista 93 % arvioi tilanteen pysyvän ennallaan kesän lähestyessä.

Palvelualalla myynti kasvoi hieman vuoden alussa ja sen arvioidaan edelleen vauhdittuvan jonkin verran toisella neljänneksellä.

”Taloudessa on positiivista virettä ja kuluttajien luottamus lisää erityisesti kestokulutustavaroiden myyntiä”, sanoo Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto. ”Myös työllisten määrän lisääntyminen parantaa ostovoimaa.”

Kesko Oyj Etelä-Suomen aluejohtaja Antti Palomäki korostaa myös kuluttajien vahvaa luottamusta oman taloutensa kehittymiseen. ”Suomen Lähikaupalta siirtyneiden myymälöiden ja Onnisen kaupan myötä Keskolla on hyvät edellytykset vastata parantuneeseen suhdannenäkymään”, kertoo Palomäki.

Yritykset vähensivät henkilöstöä lievästi tammi-maaliskuussa, mutta toisella neljänneksellä henkilöstön määrän ennakoidaan kääntyvän nousuun.

(* Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.)


Lisätietoja:

Kesko Oyj Etelä-Suomen aluejohtaja Antti Palomäki, p. 050 65 617

Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto, p. 050 358 8336

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303

EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Huhtikuussa tehtyyn tiedusteluun vastasi Hämeessä 74 yritystä, jotka työllistävät lähes 10 900 henkilöä.

EK:n Suhdannebarometriaineisto huhtikuu 2017


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

(Kuva Pixhill.com/Sergey Nivens)