Hämeen Näky -hanke lisää yritysten ennakointiosaamista

Hämeen kauppakamari, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK) ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy (LAMK) auttavat yrityksiä varautumaan muutoksiin NÄKY-hankkeen avulla. ”Hämeen NÄKY -hankkeessa kokoamme yhteen Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivat yritykset, jotka haluavat oppia tunnistamaan tulevaisuuden muutossignaaleja ja soveltamaan nopeita menetelmiä liiketoiminnan kehittämiseen”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeen Näky -hankkeen tavoitteena on tuottaa kehittämisohjelma, jolla luodaan uusi toimintatapa Kanta- ja Päijät-Hämeen pk-yritysten strategisen kyvykkyyden lisäämiseksi. ”Yhteisenä tavoitteenamme on saada yritykset ennakoimaan ja varautumaan tulevaisuuden muutoksiin entistä paremmin”, korostaa Eerikäinen.

Kevään 2017 aikana NÄKY-hankkeen puitteissa järjestetään työpajoja yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi tulevaisuuteen luotsaten. Työpajat järjestetään huhtikuusta alkaen Hämeenlinnassa ja Lahdessa kuutena eri päivänä. Työpajoihin otetaan mukaan 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta yritystä ja niitä johtavat Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulujen ennakoinnin ja palveluliiketoiminnan kehittäjät.

”Ennen ensi vuonna järjestettäviä työpajoja kartoitamme yritysten nykyisiä toimintatapoja strategisessa suunnittelussa Hämeen kauppakamarin jäsenyrityksille suunnatulla kyselyllä”, Eerikäinen sanoo. ”Tammikuussa järjestämme hankkeen kick off -tilaisuudet Forssassa, Hämeenlinnassa ja Lahdessa. Helmikuun Kauppakamarin Vaikuttamisiltapäivässä valiokuntiemme jäsenet muodostavat aivoriihiä pohtimaan tulevaisuuden visioita”, jatkaa Eerikäinen.

”Olemme tyytyväisiä, että molemmat alueemme ammattikorkeakoulut ovat hankkeessa mukana. Hienoa yhteistyötä koko Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen elinkeinoelämän puolesta”, Eerikäinen toteaa.

Hämeen NÄKY-hanketta rahoittavat Hämeen liitto ja Päijät-Hämeen liitto. HAMKin ja LAMKin lisäksi hankkeessa ovat mukana Koulutuskeskus Salpaus, Ammattiopisto Tavastia ja Forssan ammatti-instituutti. Hanke kestää Suomi ja Kauppakamari 100 -juhlavuoden 2017 loppuun saakka. Kauppakamarin juhlavuoden teemana on 100 vuotta tulevaisuutta.


Lisätietoja:
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303
Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n aluekehitysjohtaja Jari Hautamäki, p. 0500 498 127
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n kehittämispäällikkö Kirsi Sippola, p. 050 574 5063 ja kehittämispäällikkö Anne Laakso, p. 040 766 3217


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.