Hämeen kauppakamarin yritysbarometri: Positiiviset näkymät vahvistuneet

Hämeen kauppakamarin alueen yrityksistä lähes 59 % arvioi liikevaihtonsa olevan tänä vuonna suurempi verrattuna viime vuoteen, selviää kauppakamarin touko-kesäkuussa tekemästä barometrikyselystä. ”Yritysten arviot liikevaihdon paranemisesta ovat nousseet edelleen viime syksystä. Saldoluku oli syksyllä +29 ja nyt se on +49”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Kyselyyn vastanneet yritykset uskovat liikevaihdon olevan myös suurempi seuraavien kuuden kuukauden aikana. Viime syksynä saldoluku oli +27 ja nyt +44 (*).

Yritysten vientinäkymissä ja tilauskannoissa on positiivinen vire. Viennin saldoluku on +15 ja tilauskannan +29, kun vastaavat luvut viime syksynä olivat +9 ja +13. Vastanneista 39 % uskoo tilauskannan pysyvän yhtä suurena ja 35 % kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Yritysten investointihalukkuus on parantunut ja investoinnit ovat kasvaneet viime syksystä; saldoluku on +15, kun viime syksynä se oli -2.

Vastanneista yritysjohtajista 61 % pitää toimialansa yleistä tunnelmaa optimistisena.

”Rakennusalan kasvu näkyy meillä positiivisesti. Alkuvuoden myyntiluvut ovat 20 % paremmat edellisvuoteen verrattuna”, kertoo Domus Classica Oy:n toimitusjohtaja Pia Kuurma. ”Olemme rohkeasti investoineet uuteen liikkeeseen Helsingin keskustassa ja se on varmasti vaikuttanut myös näkyvyytemme lisääntymiseen.”

”Tämän vuoden investointeihin kuuluu verkkokaupan avaaminen Ruotsin markkinoille ruotsinkielisenä. Jos se alkaa menestyä, perustamme nopealla tahdilla uusia verkkokauppoja muihinkin Euroopan maihin. Alusta lähtien olemme halunneet kansainvälistyä, mutta hyvän tuotevalikoiman ja luotettavien tavarantoimittajien etsiminen on vienyt yllättävästi aikaa”, Kuurma jatkaa.

Sopivan työvoiman saatavuus on edelleen heikkoa

Yrityksistä 92 % kertoo henkilöstömääränsä olevan yhtä suuri tai suurempi verrattuna viime vuoteen. Seuraavien kuuden kuukauden aikana 62 % arvio työntekijämäärän pysyvän samana ja 32 % hieman kasvavan.

”Syys-lokakuussa tapahtui positiivinen käänne”, kertoo Wiitta Oy:n toimitusjohtaja Wille Viittanen. ”Toiminnan tehostamisen myötä työllistämme nyt hieman vähemmän, mutta osaavan työvoiman saatavuus on myös meille haastavaa”, Viittanen toteaa.

Lahden seudulta vastanneista 45 % piti työvoiman saatavuutta toiminta-alueellaan heikkona. Vastaava luku Hämeenlinnan seudulla on 30 % ja Forssan seudulla 29 %.

”Erityisesti Lahden seudulla yritystoimintaa rajoittaa ammattitaitoisen työvoiman puute, Hämeenlinnan seudulla riittämätön kysyntä ja Forssan seudulla byrokratia, lupa-asiat sekä käyttöpääoman puute”, Eerikäinen toteaa.


(* Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.)

Lisätietoja:

Domus Classica Oy:n toimitusjohtaja Pia Kuurma, p. 0400 570 110
Wiitta Oy:n toimitusjohtaja Wille Viittanen, puh. 040 581 8958
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303

Hämeen kauppakamarin 23.5.-2.6.2017 tekemään kyselyyn vastasi 175 jäsenyritystä ja vastausprosentti on 22 %.

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

(Kuva Pixhill.com/Sergey Nivens)