Hämeen kauppakamarin yritysbarometri: Ilmassa optimismia, mutta ammattitaitoisesta työvoimasta pulaa

Hämeen kauppakamarin alueen yrityksistä 60 % ilmoittaa liikevaihtonsa olleen vuonna 2017 suurempi kuin vuonna 2016, selviää kauppakamarin joulukuussa tekemästä barometrikyselystä. ”Yritysten arviot liikevaihdon paranemisesta ovat pysyneet edelleen positiivisina. Saldoluku oli kesällä +49 ja nyt se on +50 (*). Lähes joka toinen vastanneista uskoo myös tilauskannan kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Kyselyyn vastanneet yritykset uskovat liikevaihdon olevan suurempi seuraavien kuuden kuukauden aikana. Viime kesänä saldoluku oli +44 ja nyt +39.

Yritysten tilauskannat ovat jopa 45 % suuremmat verrattuna vuodentakaiseen. Tilauskannan saldoluku on +34, kun viime kesänä se oli +29. Vastanneista 47 % uskoo tilauskannan myös kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Yritysten vientinäkymät ovat suotuisat ja 32 % vastanneista arvioi viennin kasvavan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Viennin saldoluku on +17, kun vastaava luku viime kesänä oli +15.

Lämpöpuun tuottaja Oy Lunawood Ltd:n toimitusjohtaja Arto Halonen kertoo, että Lunawood on globaali markkinajohtaja lämpöpuuliiketoiminnassa ja yrityksen liikevaihdosta 95 % tulee viennistä. ”Kokonaisliikevaihtomme on kasvanut noin 25 % vuodesta 2016 ja odotamme liikevaihdon kasvavan edelleen yli 10 %”, arvioi Halonen. ”Suurimmat markkinamme ovat Euroopassa, mutta kasvualueina ovat myös Lähi-itä, Afrikka ja Aasia”, Halonen jatkaa.

Yritysten investointihalukkuus jatkui positiivisena vuoden 2017 jälkipuolella; saldoluku on +11, kun viime kesänä se oli +15.

Vastanneista yritysjohtajista 55 % pitää toimialansa yleistä tunnelmaa optimistisena tai erittäin optimistisena.

”Odotukset ovat positiiviset ja nousukausi mahdollisesti näkyy jo”, toteaa Sollon Kodit ja Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Timo Sollo. ”Onko meillä halua ja kykyä ottaa kasvu vastaan? Sekä yritysten että työntekijöiden on hankittava arvostuksensa ja oltava oma-aloitteisia tekemisellään ja esimerkillään. Passiivisuus lamaannuttaa ja estää kaiken toiminnan. Toimitaan nyt, kun on aika”, Sollo rohkaisee.

Yritystoimintaa rajoittaa yhä enemmän ammattitaitoisen työvoiman puute

Forssan seudulta joka toinen vastanneista yrityksistä piti työvoiman saatavuutta toiminta-alueellaan heikkona. Vastaava luku Lahden seudulla on 45 % ja Hämeenlinnan seudulla 33 %.

”Erityisesti Forssan ja Lahden seuduilla yritystoimintaa rajoittaa ammattitaitoisen työvoiman puute ja Hämeenlinnan seudulla riittämätön kysyntä”, Eerikäinen toteaa.

Tiimikke Oy/Vääksyn Lääkärikeskuksen toimitusjohtaja Tiina Wangel näkee yritysten ja työvoiman kohtaannon ongelmallisena. ”Terveydenhuoltoalalla on pulaa osaajista, eikä koulutus pysty tarjoamaan niitä valmiuksia, mitä työelämässä pitäisi jo olla”, arvioi Wangel. ”Edes perustaidot pitää olla koulusta valmistuessa hallussa ja työelämässä opetellaan tarvittavat erityistaidot.”

Yrityksistä 91 % kertoo henkilöstömääränsä olleen yhtä suuri tai suurempi vuonna 2017 verrattuna edelliseen vuoteen. Seuraavien kuuden kuukauden aikana 61 % arvioi työntekijämäärän pysyvän samana ja 31 % kasvavan.


(* Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.)

Lisätietoja:

Oy Lunawood Ltd:n toimitusjohtaja Arto Halonen, p. 040 823 2877
Sollon Kodit ja Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Timo Sollo, p. 0400 483 942
Tiimikke Oy/Vääksyn Lääkärikeskuksen toimitusjohtaja Tiina Wangel, p. 0400 487 992
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303

Hämeen kauppakamarin 14.-31.12.2017 tekemään kyselyyn vastasi 169 jäsenyritystä ja vastausprosentti on 21 %.

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.


(Kuva Pixhill.com/Sergey Nivens)