Hämeen kauppakamari: Valituksissa käyttöön pikakäsittely


Suomen nykyinen hallitus on toiminut kaksi vuotta, mutta läpimurtoa kaavoituksen ja lupien sujuvoittamisessa ei ole tapahtunut. Kauppakamarit vaativat hallitusta etenemään lupabyrokratian purkamisessa. ”Valitusten osalta on otettava käyttöön pikakäsittely ratkaisuna tilanteen parantamiseksi”, ehdottaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hallitus sitoutuu ohjelmassaan sujuvoittamaan lupa- ja valitusprosessit sekä antamaan niitä koskevan palvelulupauksen. Viranomaisten keskinäisen valitusten määrä on hallitusohjelman mukaan tarkoitus minimoida esimerkiksi ennakkoneuvottelumenettelyllä. Isojen teollisten hankkeiden osalta luvataan ottaa käyttöön lupaprosessien kiirehtimismenettely. Rakentamista ja investointien lupien sujuvoittamisessa ei ole kuitenkaan merkittävästi edistytty.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa haluaa palvelulupauksen pikaisesti toteutukseen. “Hallitusohjelman mukainen konkreettiset määräajat sisältävä palvelulupaus lupa- ja valitusprosesseista olisi oivallinen ratkaisu nykyiseen lupien viivästymiseen. Investointeja tarvitseva kansantalous odottaa paitsi PK-sektorin toiminnan helpottamista myös suurten investointien lupien kiirehtimistä”, Linnainmaa toteaa.

”Lupa-asioissa edetään nopeammin, kun viranomaiset voisivat pikamenettelyllä arvioida, onko valituksella perusteita mennä läpi”, Eerikäinen toteaa. ”Pikakäsittelyyn käytettävä aika voisi olla korkeintaan kaksi viikkoa”.


Lisätietoja:

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, p. 050 356 1183


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.


(Kuva Tarmo Valmela/Photodance Valmela)