Hämeen kauppakamari ja Rantalainen Yhtiöt koulutusyhteistyöhön

Hämeen kauppakamari ja Rantalainen Yhtiöt ovat solmineet yhteistyösopimuksen koulutuksesta. ”Rantalainen Yhtiöt on päättänyt keskittää ajankohtaiskoulutuksensa Hämeen kauppakamariin. Yhteistyösopimuksemme mahdollistaa koulutustarjontamme laajentamisen”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Rantalainen Yhtiöt tarjoaa laaja-alaisesti laskentatoimen asiantuntijapalveluita pk-yrityksille. Yhtiö halusi koulutuspartnerikseen omien arvojensa mukaisen luotettavan kumppanin. Valintaan vaikutti myös pitkäaikainen yhteistyösuhde Hämeen kauppakamarin kanssa.

”Rantalainen saa järjestelyssä kumppaniksi koulutusalan osaajan, joka mahdollistaa meille koko konsernin henkilöstön kouluttamisen lisäämättä omia resursseja koulutusjärjestelyihin”, sanoo Rantalainen Yhtiöt konsernin johtaja Antti Rantalainen.

Yhteistyö monipuolistaa Rantalainen Yhtiöiden henkilökunnan ajankohtaiskoulutustarjontaa. ”Sopimuksella pystymme varmistamaan, että vuosittainen koulutusohjelmamme räätälöidään alusta alkaen yhtiömme tarpeita vastaavaksi”, Rantalainen toteaa.

”Kauppakamarilla on pitkä kokemus ja hyvät kouluttajaverkostot sekä tietämys hyvistä koulutuskäytännöistä”, Rantalainen jatkaa.

”Sopimus on osoitus kauppakamarin merkittävyydestä ja luotettavuudesta kouluttajana”, Eerikäinen toteaa.

Kauppakamarin runsaassa koulutustarjonnassa on vaihtoehtoja yhtiön henkilöstölle niin talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon, tietotekniikan, kansainvälistymisen, johtamisen ja esimiestyön kuin yritysjuridiikankin keskeisissä kysymyksissä.

Lisätietoja:
Rantalainen Yhtiöt konsernin johtaja Antti Rantalainen, p. 0400 420 665
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.