Hallitusjäsenten koulutus edistää yksityistä ja julkista yritystoimintaa

Yritykset, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia. ”Kauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi antaa valmiudet hallitustehtävien menestykselliseen hoitamiseen niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Koulutus soveltuu myös hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Helpoin kehittämisaskel on ottaa hallitustyöhön mukaan ulkopuolisia jäseniä, jotka edustavat yrityksen toimialaa, kehitysvaihetta tai muuten yritykselle tarpeellista erityisasiantuntemusta. Uusien henkilövalintojen lisäksi yrityksen hallitusta voi myös kouluttaa.

Hämeessä julkinen sektori lisännyt koulutusta

Lahti ja Hämeenlinna ovat määrätietoisesti kouluttaneet luottamushenkilöitä omistamiensa yhtiöiden hallitusammattilaisiksi. Lisäksi kuntaomisteiset yhtiöt ovat itse kouluttaneet henkilökuntaansa hallitustyöskentelyn kehittämiseksi.

”Lahti oli ensimmäinen alueemme kaupungeista, joka päätti kehittää omistamiensa yhtiöiden hallitustyöskentelyä. Yhtiöissä työskentelevistä ja hallitusjäseninä toimivista 74 on suorittanut HHJ-kurssin ja 27 HHJ-tutkinnon”, toteaa Eerikäinen.

”Myös Hämeenlinna on viime vuosina aktivoitunut ja kiinnittänyt huomioita koulutukseen. Kaupungin yhtiöissä HHJ-kurssin on suorittanut 24 ja tutkinnon kuusi henkilöä”, Eerikäinen kertoo.

”Hallitustyöskentelyn pitää olla tulevaisuuteen katsovaa”

Hallitustyöhön liittyvällä koulutuksella on monipuolista ja positiivista merkitystä koulutuksen saaneen omaan työskentelyyn ja taustaorganisaation hallituksen kehittymiseen.

Kauppakamarin HHJ-koulutus sopii hallitustyötä jo tekeville tai sitä harkitseville. ”Hallitustyöskentelyn pitää olla tulevaisuuteen katsovaa. Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa, tuetaan yritysten kasvua, luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään olemassa olevia”, korostaa Eerikäinen.

Hämeen kauppakamari järjestää HHJ-kursseja Forssassa, Hämeenlinnassa ja Lahdessa.

Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.