Hallitus on turhaan pantannut suoria yritystukia

Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen

Hämeen kauppakamarin alueelta vastanneista yrityksistä 56 prosenttia arvioi, että henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan tai kasvanut koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta, selviää tuoreimmasta maanantaina tehdystä kauppakamarien kyselystä.

”Edelleen hämäläisyrityksissä on havaittavissa lievää optimismia ja kokonaiskuva on selkeytynyt. Alueemme yritykset kuitenkin kokevat hallituksen hoitaneen talouskriisiä kaikkein huonoimmin verrattuna muualla Suomessa toimivien yritysten vastauksiin”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeessä vastanneista yrityksistä jopa 93 prosenttia kertoo koronaviruksen jo vaikuttaneen tai vaikuttavan tulevaisuudessa yritystoimintaan. Konkurssiriski on edelleen korkea 25 prosentilla vastaajista, mutta riski on pienentynyt selvästi verrattuna edellisiin kyselyihin.

Vastanneista yrityksistä 78 prosenttia kertoo, että koronavirusepidemia on vaikuttanut liikevaihtoon negatiivisesti. Yli viidenneksellä vastanneista liikevaihto on pudonnut yli 50 prosenttia.

Hämeessä vastanneet yritykset kokevat, että hallitus ei ole onnistunut koronaepidemian aiheuttaman talouskriisin hoidossa. Yrityksistä 62 prosenttia arvioi hallituksen hoitaneen talouskriisin melko tai erittäin huonosti. Sitä vastoin hallitus saa epidemian hoidosta puhtaat paperit, kun yli 80 prosenttia vastanneista koki hallituksen toimenpiteet erittäin tai melko hyvinä.

”Koronaviruspandemia on ajanut erityisesti matkailu- ja ravintola-alan ahdinkoon. Hallituksen päätös pitää ravintolat edelleen suljettuna on vähentänyt alan uskoa tulevaisuuteen. On selkeästi nähtävissä, että matkailu- ja ravintola-alalle, erikoiskaupalle ja henkilöliikennealan yrityksille tarvitaan suoraa tukea. On hämmästyttävää, kuinka kauan hallitus on pitkittänyt yritystukien kohdentamista”, kritisoi Eerikäinen.

Myös vientiyritykset pelkäävät, että koronakriisin seurauksena vienti vähenee merkittävästi. Tämä selviää tuoreesta Kauppakamarin vientijohtajabarometrista. Sen perusteella vientiyritysten suuri pelko on, ettei Suomi pysty vastaamaan kilpailijamaiden massiivisiin elvytystoimiin ja paikallisten yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen kriisin aikana. Yritykset pelkäävät protektionismin ja kotiinpäin vedon vahvistuvan Suomen päävientimarkkinoilla Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa.

”Erityisesti vientiyritykset ovat huolestuneita tulevasta kesästä ja syksystä. Niiden liiketoimintaan ovat eniten vaikuttaneet logistiikan häiriöiden ja konttipulan lisäksi työntekijöiden liikkumisrajoitukset. Myös komponenttien ja raaka-aineiden saatavuudessa on alkanut olla ongelmia”, Eerikäinen toteaa.

Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303

Kauppakamarien kysely tehtiin 4.5.2020. Kyselyyn vastasi 2483 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3., 30.3. ja 21.4. Hämeen kauppakamarin alueella vastanneita yrityksiä oli 114 ja vastanneista noin 80 prosenttia on alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa.

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.