Hallituksen toiminta ei vielä vakuuta yritysjohtajia

Suomalaiset yritysjohtajat antavat asteikolla 4-10 arvosanan 7,1 hallituksen toiminnalle yleisellä tasolla. Tieto ilmenee Keskuskauppakamarin Yritysparlamentti-kyselystä. ”Yritysjohtajien arvosana hallitukselle on hieman laskenut marraskuulta, jolloin hallituksen toiminta yleisellä tasolla sai arvosanan 7,4”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ​​​​​​​

Yritysjohtajat antavat hallituksen sote- ja aluehallintouudistuksesta sekä verotuksesta arvosanan 6,5. Ainoastaan sääntelyn purkaminen (6,9) ja liikenteen kehittäminen (7,0) saavat hieman paremmat arvosanat kuin marraskuussa, jolloin vastaavat luvut olivat 6,7 ja 6,6. Arvosana opposition toiminnalle on 5,4.

“Hallitus saa yritysjohtajilta tyydyttävän arvosanan yleisellä tasolla, mutta sote- ja aluehallintouudistuksen ja verotuksen arvosanat ovat laskeneet”, Eerikäinen toteaa.

Kilpailukykysopimuksen vaikutusta kilpailukykyyn ja kasvuun yritysjohtajat arvioivat arvosanalla 7,5.

Suomen hallituksen oikeansuuntaisten toimintatavoitteiden arvosana on noussut 7,3:een, kun marraskuussa arvosana oli 6,9.

”Suomen hallituksen toimenpiteet ovat askeleita oikeaan suuntaan, mutta varsinaista tuottavuusloikkaa ei vielä ole saavutettu”, toteaa FM-Haus Oy:n toimitusjohtaja Juhani Sjöman.

Lisätietoja:
FM-Haus Oy:n toimitusjohtaja Juhani Sjöman, p. 050 336 9114
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303

Yritysparlamentti-kysely suunnattiin alueellisten kauppakamarien hallitusten, Kansainvälisen kauppakamari ICC:n Suomen osaston hallituksen, Keskuskauppakamarin valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille eri puolella Suomea. Kyselyyn vastasi 188 yritysjohtajaa ja vastausprosentti on 47 %. Kysely lähetettiin vastaajille 6.6. eli muutama päivä ennen kilpailukykysopimuksen lopullista varmistumista. Kysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.

Yritysparlamentti-kyselyn tulokset


Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.