Vastuulliset valiokunnat

Hämeen kauppakamarin juhlavuoden yksi tärkeimmistä tavoitteista on vastuullinen yritystoiminta.

Hämeen kauppakamarin juhlavuoden yksi tärkeimmistä tavoitteista on vastuullinen yritystoiminta. Haluamme vahvistaa yritystemme ympäristö- ja ilmastonsuojelutietoisuutta sekä kannustaa entistä eettisempään liiketoimintaan tällä vuosikymmenellä. Ennakoivan ja proaktiivisen toiminnan tavoitteena on edistää Suomen ja koko maailman ympäristönsuojelua vapaaehtoisesti, ilman kohtuuttoman tiukkaa sääntelyä. Tämä näkyy kaikkien seitsemän valiokuntamme vuoden 2020 toimintasuunnitelmissa.

Aluesuunnittelu- ja logistiikkavaliokunnassa pureudumme vähäpäästöisiin ja optimoituihin liikenneratkaisuihin ilman, että Suomen kilpailukyky oleellisesti heikkenisi tai että maamme pitkät etäisyydet asettaisivat kansalaiset ja yritykset merkittävästi eriarvoiseen asemaan. Liikenteen turvallisuuteen haluamme vaikuttaa erityisesti tieverkoston kunnon kohentamisessa. Rataverkoston osalta toivomme, että tulevat raideinvestoinnit kohdentuisivat nykyisen rataverkoston kapasiteetin nostoon.

Digivaliokunta pyrkii edistämään IOT:n, robotiikan ja tekoälyn hyödyntämistä liiketoimintojen kehittämisessä. Tavoitteena on vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja vähentää hiilijalanjälkeä digitalisaation avulla.

Kaupan ja palvelualan valiokunnan toiminnassa korostuvat kiertotalous ja vastuullinen toiminta koko toimitusketjussa. Tehokkailla kuljetusratkaisuilla, hävikin vähentämisellä ja kiinteistöjen energiatehokkailla ratkaisuilla vähennetään merkittävästi ympäristön kuormitusta.

Laki- ja finanssivaliokunta haluaa tähdentää vastuullisen sijoittamisen merkitystä yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Eettisyys ja ympäristövastuullisuus vaikuttavat sijoittajiin jo nyt entistä enemmän sijoituskohteiden valinnassa.

Matkailuvaliokunnan toiminnassa vastuullisuus on ollut kantavana teemana jo usean vuoden ajan. Kuluttajien ympäristötietoisuus on vahvassa kasvussa. Nyt halutaan elämyksiä, joissa luonto, puhtaat raaka-aineet ja aitous korostuvat.

Osaamisvaliokunnan haastavana tehtävänä on ympäristötietoisuuden ja eettisten arvojen lisääminen. Syrjinnän vähentäminen niin työpaikoilla kuin rekrytointiprosesseissa vaativat edelleen kehittämistä. Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tarvitsemme lisää työperäistä maahanmuuttoa, tiivistä oppilaitosyhteistyötä ja työttömien työllistämistä ikään tai sukupuoleen katsomatta.

Teollisuusvaliokunnan toiminnassa panostamme kiertotalouden laaja-alaiseen ymmärtämiseen. Ympäristövastuullisuuden lisäämisellä on erinomaisia mahdollisuuksia yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen. Asiakkaat ovat hankintoja tehdessään yhä ympäristötietoisempia ja kestävän kehityksen merkitys kasvaa edelleen nyt ja tulevaisuudessa.

Valiokuntiemme tavoitteena on juhlavuotenamme saada aikaiseksi runsaasti aloitteita ja kannanottoja, jotka näkyvät ja vaikuttavat. Haluamme myös haastaa Hämeen kauppakamarin oman toiminnan laatimalla itsellemme vastuullisuustavoitteet vuodelle 2021.

Vastuullista vuosikymmentä!

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen