Valiokuntien vaikuttamiskohteet vuonna 2023

1) Jaana Martikainen, liikenneinsinööri, Lahden kaupunki 2) Jari Havukainen, Partner, KHT-tilintarkastaja, Ernst & Young Oy 3) Manu Mesimäki, hallituksen puheenjohtaja, Tammi Digital Oy 4) Outi Mertamo, matkailuasiantuntija, Linnan Kehitys Oy ​​​​​​​5) Riikka Riihimäki, toimitusjohtaja, Forssan Yrityskehitys Oy 6) Riitta Lassila, aluejohtaja, Suomen Terveystalo Oy ​​​​​​​7) Wille Viittanen, toimitusjohtaja, Wiitta Oy

Kysyimme Hämeen kauppakamarin valiokuntien puheenjohtajilta, mikä on valiokuntasi tärkein vaikuttamiskohde vuonna 2023?

Jaana Martikainen, liikenneinsinööri, Lahden kaupunki

”Aluesuunnittelu- ja logistiikkavaliokunnassa korostuu erityisesti eduskuntavaalivuosi ja vaalivaikuttaminen. Hämeen molemmissa maakunnissa nähdään tärkeänä panostukset nykyisen rataverkon kehittämiseen uusien, metsiä ja peltoja halkovien ratojen sijaan. Myös liikenteestä kerättävät rahat ja liikenneverkkojen rahoitus on keskustelua herättävä aihe vaalien alla ja hallitusohjelmaa valmisteltaessa.”

Manu Mesimäki, hallituksen puheenjohtaja, Tammi Digital Oy

”Digivaliokunnan tärkein tehtävä on auttaa Hämeen kauppakamarin alueen yrityksiä ymmärtämään, mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tarjoaa sekä tiedostaa siihen liittyvät uhkat ja miten niihin tulee varautua.”

Riitta Lassila, aluejohtaja, Suomen Terveystalo Oy

”Kaupan ja palvelualan valiokunnan tämän vuoden teemoja ovat osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen Hämeessä sekä tähän liittyen erilaiset työntekijäryhmät, kuten maahanmuuttajat, eläkeläiset ja täsmätyökykyiset, oppilaitosyhteistyön tiivistäminen, työnantajamielikuva, yritysvastuullisuus sekä hyvinvointi.”

Jari Havukainen, Partner, KHT-tilintarkastaja, Ernst & Young Oy

”Laki- ja finanssivaliokunnan tärkeimmät seurattavat aiheet vuonna 2023 ovat rahoitusmarkkinat ja yritystoimintaa säätelevät uudet lait. Erityisesti lait, jotka liittyvät vastuulliseen yritystoimintaan ja seuraavan hallituskauden määrittelemiin sekä toimintaympäristöön vaikuttaviin uusiin lakihankkeisiin. Lisäksi valiokunta pyrkii lisäämään Hämeen kauppakamarin alueen yritysten tietoisuutta em. asioista.”

Outi Mertamo, matkailuasiantuntija, Linnan Kehitys Oy

”Matkailuvaliokunnan tärkein vaikuttamiskohde on alan työvoimapula, johon syvennytään työvoimatoimisto- ja oppilaitosyhteistyön kautta. Lisäksi pohditaan yhdessä, miten vaikutetaan matkailualan mielikuvaan ja työnantajamielikuvan vaikutuksia rekrytointiin.”

Riikka Riihimäki, toimitusjohtaja, Forssan Yrityskehitys Oy

”Osaamisvaliokunnan tärkeimmät vaikuttamiskohteet ovat jatkuva oppiminen ja osaavan työvoiman saatavuus. Oppilaitosten ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön merkityksen sekä toimintamallien tunnistaminen on avain vaikuttavaan yhteistyöhön.”

Wille Viittanen, toimitusjohtaja, Wiitta Oy

”Teollisuusvaliokunta pyrkii tänä vuonna kehittämään alueen yritysten kansainvälistymisen edellytyksiä. Valiokunnan tapahtumissa kuullaan kansainvälistymistarinoita ja kokemuksia kaukomailta sekä vieraillaan mielenkiintoisissa yrityksissä niin Suomessa kuin ulkomailla. Eikä unohdeta osaavaa työvoimaa, joka on viime vuosina ollut usein esillä. Jaetaan tästäkin parhaita käytäntöjä ja vaikutetaan niihin, jotka asioista päättävät.”