Uusi opas neuvoo yrityksiä ilmoittamaan kyberrikoksista poliisille

Miksi yritysten kannattaa ilmoittaa kyberrikoksesta poliisille? Miten esitutkinta etenee? Entä millaisilla toimilla yritys voi edesauttaa kyberrikosten selvittämistä?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) uusi opas ”Kyberrikos on poliisiasia ‒ opas yrityksille kyberrikostutkinnan kulusta”. Sen tarkoituksena on kertoa yritysten avainhenkilöille kyberrikoksista, niihin varautumisesta ja poliisin esitutkinnan etenemisestä.

Oppaan taustalla on Polamkin ja JAMKin asiantuntijoiden pohdinta siitä, madaltuuko kyberrikosten ilmoittamisen kynnys poliisille, jos yrityksille on tarjolla enemmän tietoa rikostutkinnasta. Kyberrikoksen uhriksi joutunutta voi hämmentää esimerkiksi se, että samasta tapauksesta toivotaan ilmoituksia useammalle viranomaiselle. Osa ilmoituksista on vapaaehtoisia ja osa lakisääteisiä, ja jokaisella viranomaisella on oma tulokulmansa asiaan.

"Viranomaiset olisivat monesti valmiit käsittelemään tapauksia yhdessä, mistä olisikin etua. Toimivaltarajat tulevat kuitenkin vastaan, ja siksi eri viranomaisten on saatava oma ilmoitus ja lupa tiedonvaihtoon uhrilta", sanoo Poliisiammattikorkeakoulun tutkija Anna Leppänen.

Fiktiivisiä esimerkkejä ja käytännön ohjeita

Opas koostuu kolmesta osasta. Ensimmäinen osa havainnollistaa, miksi kyberrikoksista kannattaa ilmoittaa poliisille ja mitkä syyt toisaalta vaikuttavat siihen, ettei rikoksista ilmoiteta.

"Ilmoittamatta jättämiseen ei ole vain yhtä syytä, vaan kyse on usein eri intressien välisestä punninnasta. Yritystä voi askarruttaa esimerkiksi esitutkinnan hyödyt suhteessa aiheutuvaan vaivaan. Haluamme tuoda eri näkökulmia avoimesti esille, että yritykset voivat ottaa ne huomioon", toteaa Leppänen.

Julkaisun toinen osa keskittyy kuvaamaan kyberrikosten esitutkintaa todellisia tapauksia muistuttavien fiktiivisten esimerkkien avulla. Kolmannessa osassa esitetään käytännön ohjeita muun muassa siihen, minkälaista tietoa poliisi tarvitsee kyberrikostutkinnan aikana tai miten yritys voi omilla toimillaan parantaa rikosten selvittämistä.

Oppaan avulla Polamkin ja JAMKin asiantuntijat haluavat herättää keskustelua yrityksissä riippumatta niiden koosta ja toimialasta.

"Toivomme, että opas saa yrityksen johdon pysähtymään ja miettimään jo etukäteen, ilmoittavatko he poliisille mahdollisesta kyberrikoksesta. Toki tapaus edellyttää tilannekohtaisen arvion, mutta päätöksentekoa voi helpottaa käymällä prosessia läpi etukäteen."

Kyberrikos on poliisiasia -opas on syntynyt Polamkin ja JAMKin yhteistyön tuloksena, ja se on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa CYBERDI-projektia. Oppaassa esitetyt käytännöt on laadittu yhdessä viranomaisten ja yritysten kanssa.(Lähde: Poliisi ammattikorkeakoulu, https://polamk.fi/)