Päijänteen alueen matkailu vauhtiin!

(Kuva: VisitLahti)

Matkailu ei palaudu koronan jälkeen entiselleen. Matkailuala tulee tarvitsemaan uusia tulokulmia perinteiseen matkailuun.

Matkailutrendeinä korostuvat turvallinen, vastuullinen matkailu, puhdas luonto ja luontoyhteyden kokeminen. Kotimaan matkailussa nousevana trendinä on “etätyömatkailu”.

Päijänteen alueena meillä on kaikki edellytykset vastata koronan jälkeisen matkailun tarpeisiin. Aluerajoja “rikkovalla” yhteistyöllä muodostetaan kokonaisuuksia, joilla hyödynnetään mahdollisuus muun muassa EU:n elvytysrahoitukseen. Suomen hallituksen linjausten mukaisesti investointien tulee tukea toisiaan ja niissä keskitytään suuriin ja vaikuttaviin kokonaisuuksiin.

Kunta- ja maakuntarajat ylittävä yhteistyö tulee olemaan avainasemassa myös Päijänteen alueella. Matkailijat eivät tule Padasjoelle, “vaikka siellä ei olekaan mitään koettavaa”, tai Heinolan kaupunkiin. Matkailijat tulevat heitä kiinnostavien kokemusten ja elämysten äärelle kysymättä “ollaanko nyt Jämsässä vai Jyväskylässä”.

Päijänteen alueella on käynnissä paljon erikokoisia matkailua kehittäviä ja sitä tukevia hankkeita. Päijänteen alueen matkailua tukevat hankkeet tulisi koordinoida yhtenäisesti ilman kunta- tai poliittisia rajoja, jotta saadaan hyödynnettyä myös EU:n elvytysrahoituksen mahdollisuudet.

Kuka ottaa kopin Päijänteen alueen matkailuhankkeiden ja niihin liittyvän EU-rahoituksen koordinoinnista?

Kirjoittaja on Hämeen kauppakamarin Matkailuvaliokunnan jäsen Kalevi Porvari.