Evo – suomalaisen metsänhoidon keskus ja tulevaisuudessa ehkä myös tiedekansallispuisto

Evon uusi aika -hankkeen ohjausryhmä innostui visioimaan Evolle metsäalan keskuksen roolia, myös kansainvälisessä mittakaavassa.

Hämeen kauppakamari on mukana Evon uusi aika –hankkeessa, jossa edistetään muun muassa Evon tiedekansallispuistoajattelua. Ohjausryhmän lokakuinen kokous pidettiin Evolla, keskellä metsää, nuotiotulen loimussa. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Hämeen kauppakamarin kehityspäällikkö Mirja Ojantausta. Ohjausryhmä visioi historialliselle Evolle mahtavaa tulevaisuutta, sillä onhan Evo suomalaisen metsänhoidon keskus. Opetus Evolla alkoi Venäjän tsaarin myötävaikutuksella jo 1860-luvulla.

Lammin Evolla sijaitsee Metsähallituksen retkeilyalue, jonka laajuus on noin 8 000 hehtaaria. Retkeilyalueelle, metsien keskelle, suunnitellaan parhaillaan maailman ensimmäistä tiedekansallispuistoa. Evolla metsämaisemat vaihtelevat koskemattomista aarnialueista puistomaisiin, hyvin hoidettuihin ja istutettuihin metsiin. Hämeen ammatti-instituutti ja Hämeen ammattikorkeakoulu kouluttavat Evon kampusalueella metsäalan ammattilaisia. Metsänhoito-opetus alkoi virallisesti vuonna 1862. Alueella on säilynyt vanhoja kruununtorppia, metsänvartijan tiloja ja metsäkämppiä, joita retkeilijätkin voivat vuokrata. Retkeilyalueella viihtyy myös Euroopan suurin jyrsijä eli majava.

Evon retkeilyalueen ja tiedekansallispuiston kehittämiseksi on startattu Evon uusi aika -niminen hanke, jota toteuttaa Hämeen ammatti-instituutti. Hankkeen tavoitteena on: 1) Evo-toimijaverkoston luominen ja toimijoiden yhteistyön lisääminen, 2) Pk-yritysten liiketoiminnan kehittäminen sekä uuden yritystoiminnan luominen tiedekansallispuiston yhteyteen, 3) Ympäristö- ja luontopalveluiden kehittäminen, 4) Saavutettavuuden edistäminen (digitaalinen ja fyysinen) ja 5) Kestävän ja vastuullisen matkailun kehittäminen.

Tule mukaan Evon uusi aika -verkostoon

Hankkeen projektipäällikkönä on aloittanut Teemu Varjonen, joka on itsekin opiskellut Evolla. Paraikaa on käynnissä Evo-verkoston kokoaminen. Jos sinä olet kiinnostunut Evon kehittämisestä, niin ota ihmeessä yhteyttä Teemuun. Syksyllä on tulossa verkostoitumisiltoja, joihin toivotaan runsasta osallistumista.

Hankkeeseen mukaan tuleville yrityksille tarjotaan henkilökohtaista sparrausta yrityksen tarpeen mukaan. Lisäksi järjestetään erilaisia valmennustilaisuuksia ja yhteisöllisiä verkostoitumistapahtumia. Niissä voi pohtia vaikka yhteisiä tuotteita ja palveluita Evon alueelle.

Hanke on vasta lähtenyt käyntiin ja mukaan tulevat yritykset voivat suunnata hankkeen toimenpiteitä toivomaansa suuntaan. Kannattaa siis lähteä mukaan vaikuttamaan Evon kehittämiseen!

Euroopan unionin rahoittamissa hankkeissa pitää olla nimitettynä ohjausryhmä, joka tuo hankkeeseen ulkopuolista näkemystä, verkostoja ja kokemusta. Evon uusi aika -hankkeen ohjausryhmässä on Hämeen kauppakamarin lisäksi Helsingin yliopisto, Linnan kehitys, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK ja Hämeen ammatti-instituutti HAMI sekä kaksi matkailualan yritystä FoRestFul ja Fenix ohjelmapalvelut. Ohjausryhmä valitsi puheenjohtajaksi Mirja Ojantaustan Hämeen kauppakamarista. Hanke alkoi 1.6. ja ohjausryhmällä on ollut kaksi kokousta, joista lokakuun kokous pidettiin syvällä Evon sydänmailla. Projektipäällikkö Teemu Varjonen oli sytyttänyt nuotiotulet ja ohjausryhmä jutteli iloisesti, kun pääsi vihdoin tapaamaan toisensa livenä.

Evon uusi aika -hanketta rahoitetaan REACT-EU-rahoituksella eli hanke on osa Euroopan unionin covid-19-pandemian tukitoimenpiteitä Kanta-Hämeessä. Rahoittajina ovat myös Euroopan aluekehitysrahasto, Hämeen liitto, Linnan Kehitys Oy ja Hämeen ammatti-instituutti.

Jos sinä tai yrityksesi haluatte mukaan Evon kehittämiseen, niin otathan yhteyttä!

Ota yhteyttä hankkeen projektipäällikköön: Teemu Varjonen, teemu.varjonen@hamk.fi tai puh. 050 575 7581.

Lue lisää hankkeesta osoitteista: https://hami.fi/evon-uusi-aika/ tai https://linnan.fi/evonuusiaika/

Teksti ja kuvat: lehtori Kirsi Sippola, Hämeen ammatti-instituutti (HAMI)

Kirjoittaja on Hämeen kauppakamarin Osaamisvaliokunnan varapuheenjohtaja.