Kauppakamaritoimikunnat

Heinolan kauppakamaritoimikunta

Heinolan Kauppakamaritoimikunta hoitaa yhteistyössä Hämeen Kauppakamarin kanssa kauppakamarijärjestön toimialaan liittyviä toimintoja Heinolan alueella, joista keskeisimmät ovat: alueellinen yhteistyö, edunvalvonta ja vaikuttaminen. Osallistumme yhteistyössä sovittavalla tavalla Heinolan kaupungin tehokkaan elinkeinotoiminnan kehittämiseen ottamalla kantaa lausunnoin, osallistumalla Heinolan kaupungin elinkeinotyöhön erikseen sovittavalla tavalla. Edistämme Kauppakamaritoimikunnan ja Heinolan kaupungin yhteistyötä yhdessä Heinolan Työnantajayhdistyksen kanssa järjestämällä elinkeinoelämän ja kauppakamarin jäsenille tilaisuuksia ajankohtaisin alustuksin ja esitelmin.

Heinolan Kauppakamaritoimikunta 2021

Puheenjohtaja

Jan Räsänen

Toimitusjohtaja

Heinolan Sahakoneet Oy


Varapuheenjohtaja

Katja Metsäranta

Tehtaanjohtaja

Stora Enso Oyj,

Heinolan Flutingtehdas


Jäsenet

Jussi Eerikäinen

Heikki Mäkilä

​​​​​​​Sakari Wallin

Toimitusjohtaja

Elinvoimajohtaja

Toimitusjohtaja

Hämeen kauppakamari

Heinolan kaupunki

Suomen Kuitulevy Oy


Asiamies

Tero Vesanen

Toimitusjohtaja

VVR Wood Oy