Hallitus ja vaalivaliokunta

Hallitus

Hallituksen kokoonpanossa on pyritty huomioimaan laajasti koko Hämeen kauppakamarialueen elinkeinorakenne sekä julkiset toiminnot. Hallituksen jäsenten valinnoissa painotetaan jäsenten osaamista, pätevyyttä, tasa-arvonäkökohtia sekä alueellista ja toimialakohtaista kattavuutta.

Puheenjohtaja

Pekka Vihma

Hallituksen jäsen

Vanajalinna Group Oy


Varapuheenjohtajat

Sami Kotiniemi

Markku Virtanen

Olli Vormisto

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja

DA-Design Oy

Voglia Oy

Osuuskauppa Hämeenmaa


Hämeen kauppakamarin vaalivaliokunta

Vaalivaliokunta tehtävänä on tehdä vuosittain ehdotus Hämeen kauppakamarin syyskokoukselle kauppakamarin puheenjohtajan, varapuheenjohtajien, hallituksen jäsenten sekä kauppakamarin Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan valittavien edustajien valitsemisesta. Vaalivaliokuntaan kuuluu neljä Hämeen kauppakamarin valitsemaa jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi. Valiokunnan jäsenten on edustettava Hämeen kauppakamarin koko toiminta-aluetta.

Puheenjohtaja

Risto Korkka

Kauppaneuvos


Jäsenet

Eero Pekkola

Risto Salminen

Pekka Väre

Teollisuusneuvos

Pankinjohtaja

Talousneuvos


Etelä-Hämeen Osuuspankki

Puutyöliike Pekka Väre Ky