Yritysten klubitoiminnalla luodaan nykyaikaisia verkostoja Hämeenlinnassa

Kuvassa Linnan Kehitys Oy:n Digikyyti-hankkeen vetäjät Ville Viholainen ja Annamaria Laine sekä Haltin eCommerce Manager Teemu Räsänen (Kuva: Miia Raussi)

Yritysten kehitysnäkymiä ja tarpeita kartoittavan Yrityshaavi-soittokierroksen kautta haastateltiin kahtena vuonna lähes kaikki hämeenlinnalaiset yritykset. Yksi eniten esiin nousseista toiveista paikallista elinkeinoyhtiötä Linnan Kehitystä kohtaan oli verkostoitumisen mahdollistaminen.

Härkää on otettu sarvista kiinni ja viimeisen reilun vuoden aikana Hämeenlinnassa on käynnistynyt klubitoimintaa verkkokaupassa, digimarkkinoinnissa ja kansainvälistymisessä. Klubitoiminnan parasta oppia on vertaissparraus, avoimet ja luottamukselliset keskustelut arjen konkreettisista kehitysasioista.

Hämeenlinnan verkkokauppiasklubi starttasi alkuvuodesta 2023 osana EU-rahoitteisen (EAKR) Digi-kyyti hankkeen toimintaa. Toimintaa lähti pyörittämään Haltin eCommerce Manager Teemu Räsänen. Säännöllisesti kokoontuvaan klubiin valittiin noin kymmenen hämeenlinnalaisen yrityksen joukko, jotta vuorovaikutus toimii tehokkaasti. Hämeenlinnan verkkokauppiasklubi on osa Digital Commerce Finland kokonaisuutta.

"Klubitoiminta on koettu äärimmäisen hyödylliseksi ja erityyppiseksi mitä koskaan ovat kokeneet. Pienellä porukalla pureudutaan oman verkkokaupan kipukohtiin, onnistumisiin, markkinointiin tai vaikka lukuihin. Tiivis ryhmä mahdollistaa luottamuksen ja klubin jäseniltä saa tukea ja sparrausta. Samalla opitaan uutta toisilta", Räsänen kertoo.

Nopeasti verkkokauppiasklubille todettiin tarve laajentaa toimintaa aloittelevien verkkokauppiaiden suuntaan ja siihen perustettiin oma klubinsa, jota lähti vetämään Parolan Rottingin toimitusjohtaja Johanna Rosnell-Varjo.

Digimarkkinointiklubi perustettiin verkostoitumiskanavaksi digitaalisen myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille. Toiminnassa on mukana yritysten henkilöstöä, kuten markkinointivastaavia ja some-osaajia kuin yhtä lailla aiheesta kiinnostuneita opiskelijoita. Digimarkkinointiklubin Facebook-ryhmässä jäseniä on yli 70 henkilöä. Tapaamisia eri teemoin järjestetään neljästi vuodessa ja niihin on osallistunut 10–20 henkilöä.

"Verkostoituminen ja oppiminen on ollut digimarkkinointiklubin keskiössä ja se on poikinut myös keskinäistä yhteistyötä eri yrittäjien kesken", Linnan Kehityksen yrityskoordinaattori Ville Viholainen toteaa.

Hämpton kv-klubi syntyi joulukuussa 2023 osana Linnan Kehityksen koordinoimaa, EU-rahoitteista (EAKR) Häme Smart Growth –hanketta ja hankkeessa kehitettävää Kohti kansainvälistä menestystä –valmennusohjelmaa. Ohjelma tarjoaa kaikille yrityksille avointa ja maksutonta kansainvälistymisapua.

"Yritysvetoinen Hämpton kv-klubi täydentää valmennusohjelmaa tarjoamalla vertaisoppimista ja -tukea. Klubin kokoontumiset ovat pääsääntöisesti yritysvierailuja, joiden aikana kuullaan yritystarinoita, keskustellaan valituista teemoista sekä jaetaan aitoja kokemuksia ja ratkotaan aitoja haasteita. Tällä tavoin klubitoiminta rakentaa verkostoja, vauhdittaa yrityksen kansainvälistymisen askeleita ja madaltaa esteitä kansainvälistymisen tieltä, taustoittaa Linnan Kehityksen hankepäällikkö Anastasia Kanervisto.