Uusi auktorisoitu kiinteistöarvioija Hämeeseen

Linnan Kehityksen sijoittumispalvelutiimin johtajana työskentelevä Ari Räsänen läpäisi AKA-kokeen.

Kaikkein vaativimpia arvonmäärityksiä tekevien auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) määrä kasvoi Suomessa 29 arvioijalla. ”Saimme alueellemme uuden arvioijan, kun Linnan Kehityksen sijoittumispalvelutiimin johtajana työskentelevä Ari Räsänen läpäisi Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan järjestämän AKA-kokeen”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

AKA-arvioijien asiantuntemusta kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytetään etenkin vaativissa kohteissa, haasteellisessa markkinatilanteessa tai erityistä puolueettomuutta edellyttävissä tehtävissä, kuten riitatilanteissa.

Ari Räsänen suoritti laajimman AKA-kokeen eli yleisauktorisoinnin, mikä mahdollistaa muun muassa asuntokiinteistöjen, maatalous- ja metsäkiinteistöjen, toimitilojen ja erityiskohteiden arvioinnin esimerkiksi kiinteistökauppaa, vakuutta tai vaikka investointia varten.

”Olen toiminut erilaisten kiinteistöjen kanssa lähes koko ikäni ja tämä tutkinto on luonnollinen jatkumo asiantuntijuuden lisäämiselle. AKA-tutkinto antaa minulle tärkeät työkalut, joita pystyn hyödyntämään käytännön työssä joka päivä. Auktorisointi tuo asiakkaalle todellista luotettavuutta ja uskottavuutta kiinteistöjen kohdalla”, toteaa Räsänen

Kokeeseen osallistuvilta edellytetään arviointitehtäviin soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta hyväksyttäväksi katsottavaa koulutusta. Lisäksi henkilöllä tulee olla vähintään kolmesta viiteen vuoteen työkokemusta arviointialalta. Näin pyritään varmistamaan alan korkea osaaminen ja laatu.

Kiinteistöarvioijan tutkinnon suoritti tänä vuonna poikkeuksellisen moni alan asiantuntija. Kun edellisenä kahtena vuotena hyväksyttiin 17 ja 15 kiinteistöarvioijaa, tänä vuonna hyväksyttyjä arvioijia oli jo 29.

”Auktorisoidun kiinteistöarvioijan tekemälle arvonmääritykselle on usein tarvetta esimerkiksi vakuuden arvon määrityksessä sekä ositus- ja pesänjakotilanteissa. Yhä useampi pankki vaatii juuri auktorisoidun kiinteistöarvioijan käyttöä, vaikka arvonmäärityksiä tekevät myös muut alan toimijat”, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju.

Kiinteistöjen arvonmääritykset kasvussa

Keskuskauppakamarin kiinteistöarvioijille tekemän kyselyn mukaan tarve auktorisoidun arvioijan suorittamaan kiinteistöjen arvonmääritykseen on tasaisessa kasvussa. Erityisesti toimitilojen ja erityiskohteiden arvonmäärityksiä tekevistä yleisauktorisoiduista kiinteistöarvioitsijoista kolmannes katsoo arviokirjatilausten määrän kasvaneen viimeisen vuoden aikana. Keskuskauppakamarin tuoreimpien vuotta 2020 koskevien tilastojen mukaan toimitilojen ja erityiskohteiden arviokirjojen määrä kasvoi 17 prosentilla edellisvuodesta koronasta huolimatta.

”Auktorisoitua kiinteistöarvioijaa käytetään yhä useammin pankin vaatimuksesta lainan vakuutena käytetyn kiinteistön arvon määrityksessä. Kyselyyn vastanneista arvioitsijoista yli puolet katsoi nimenomaan auktorisoinnin vaatimisen lisääntyneen”, sanoo Harju.

Auktorisoitua kiinteistöarvioijaa käytetään tyypillisesti myös suuremmissa yritysten toimitilakaupoissa sekä yrityskaupoissa, joissa kaupan kohteena on liiketoiminnan lisäksi myös yrityksen omistamia kiinteistöjä.

Asuntojen arvonmääritykset ovat sekä kyselyn että tilastojen mukaan pysyneet koronasta huolimatta samalla tasolla.

​​​​​​​​​​​​​​

Katso AKA-kokeen suorittaneiden nimet >>>