Ukrainan jälleenrakentaminen tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille

Ukrainan ja Euroopan unionin asianomaisten ministeriöiden ja muiden kansakuntien viranomaisten edustajat esittelivät Rebuild Ukraine -tapahtuman yhteydessä järjestetyssä hallitustenvälisessä lehdistötilaisuudessa 14.11.2023 näkemyksiään Ukrainan jälleenrakennusmekanismeista. Kuvassa vasemmalta: Anatoly Sushon, Lars Aagaard Moller, Ville Tavio, German Galushchenko, (keskustelun moderaattori), Johan Forssell and Kenan Poleo.

Rebuild Ukraine -konferenssi- ja messutapahtuma keräsi marraskuussa Puolan Varsovaan 550 näytteilleasettajaa ja 3000 kävijää 50 maasta kuuntelemaan ja tapaamaan Ukrainan jälleenrakennuksesta kiinnostuneita tahoja sekä hahmottamaan pian kaksi vuotta kestäneen Venäjän hyökkäyssodan jälkeen avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia. Niitä on tarjolla muun muassa rakentamisen, energia-alan, vesi- ja jätehuollon sekä telekommunikaation sektoreilla.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy kävi Lahden seudun yritysten kanssa paikan päällä tutustumassa tapahtumaan ja päivittämässä tilannekuvaa toiminta-alueensa yritysten hyväksi. Matkan aikana karttui myös laajempi ymmärrys kansainvälisen toiminnan haasteista kriisialueilla. Samalla korostui kotimaisen ympäristöosaamisen mahdollisuudet Ukrainan jälleenrakennuksessa. Keskeistä juuri nyt on rakentaa verkostoja ja kumppanuuksia, jotka voivat mahdollistaa Suomelle osallistumisen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksiltaan vaativiin kriisialueiden jälleenrakennusprojekteihin.

Ukrainan ja Euroopan unionin asianomaisten ministeriöiden ja muiden kansakuntien viranomaisten edustajia Rebuild Ukraine -tapahtuman hallitustenvälisessä lehdistötilaisuudessa 14.11.2023. Kuvassa vasemmalta: Anatoly Sushon, German Galushchenko, Lars Aagaard Moller, Ville Tavio ja Johan Forssell.

Länsimaat Ukrainan tukena

Länsimaat ovat toimittaneet Ukrainaan monenlaista apua ja tukea, muun muassa aseita ja sotilasvarusteita, taloudellista ja humanitaarista apua sekä poliittista tukea. Tämän lisäksi ne ovat antaneet Ukrainalle tukea ja neuvontaa esimerkiksi sotilasneuvonantajien kouluttamisessa. Lisäksi länsimaat ovat asettaneet Venäjälle pakotteita sen Ukrainassa harjoittamien toimien vuoksi.

Vaikka Rebuild Ukraine kokosi Ukrainan jälleenrakentamisessa mahdollisuuksia näkeviä toimijoita, energia oli monestakin syystä tämän toista kertaa järjestetyn tapahtuman kantava teema: Energian saanti ja sen tehokas käyttö ovat keskeisiä talouden ja elvyttämisen välineitä. Puutteellinen energiahuolto estää talouden kasvun ja ihmisten sujuvan arjen. Toimiva energiahuolto taas vaikuttaa maan riippumattomuuteen ja turvallisuuteen, edistää ympäristön suojelua ja houkuttelee ulkomaista tukea ja investointeja Ukrainaan.

”Ukraina on tärkeä Euroopan energiajärjestelmälle. On vain ajankysymys, milloin Eurooppa irtaantuu Venäjän energiasta. Zaporrizja on Euroopan suurin ydinenergialaitos. Tavoitteemme on tuottaa hiilineutraalia sähköä Eurooppaan ja olla energiaomavaraisia. Haluamme tulevaisuudessa tuottaa enemmän energiaa kuin käytämme ja hyödyttää sillä myös Eurooppaa”, Ukrainan energiaministeri German Galushenko totesi.

”Kansainvälinen yhteisponnistus”

Suomalaisdelegaatiota johtanut ulkomaankauppaministeri Ville Tavio korostaa, että pitkäaikaista yhteistyötä Ukrainan ja suomalaisten toimijoiden välillä suunnitellaan parhaillaan.

"Suomalaisella osaamisella voimme osallistua esimerkiksi energiatehokkaaseen ja kestävään rakentamiseen, energia-alalle, puhtaan siirtymän edistämiseen, vesi- ja jätehuoltoon, telekommunikaation edistämiseen, koulutukseen ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen. Ukraina on suurin yhteinen ponnistus Euroopassa sitten Marshall-suunnitelman. Ymmärrämme, että tarvitaan välittömiä toimenpiteitä, mutta tavoitteena on myös pitkäaikaiset kumppanuudet Ukrainan kanssa”, Tavio sanoi.

Suomi valmistelee valtionvetoisesti osallistumista jälleenrakennusprosessiin muun muassa laatimalla yhdessä yksityisen sektorin kanssa kansallista suunnitelmaa siitä, kuinka Ukrainaa voidaan auttaa sodan tuhojen korjaamisessa ja uuden kestävän talouden rakentamisessa.

Tietolähteet seurantaan

Ukrainan markkinoista kiinnostuneen yrityksen kannattaa ristiin tarkastella eri tietolähteitä pysyäkseen kärryillä Ukrainan uudelleenrakennuksen mahdollisuuksista.

Scandinavian-Polish Chamber of Commerce (SPCC) on aktiivinen toimija Puolan ja Ukrainan kauppakamariverkostossa ja siinä mielessä silmälläpidettävä toimija Ukrainan markkinoita tarkastelevalle yritykselle. Puolan itäisen rajan tuntumaan on hyökkäyssodan alettua kehittynyt useita yritysverkostoja, joissa tieto avautuvista liiketoimintamahdollisuuksista liikkuu nopeasti.

Ukrainan markkinoista ja avauksista kiinnostuneen kannattaa seurata myös esimerkiksi NEFCOa (Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö), joka tukee pohjoismaisten yritysten investointeja muun muassa Ukrainaan, sen siirtyessä kohti vähähiilistä taloutta. Myös maailmanpankki toimii monen hallituksen neuvonantajana ja edistää maailmanlaajuista kestävää kehitystä.

Prozorro puolestaan on tarjousalusta, johon Ukrainan jälleenrakennushankkeiden tarjouspyynnöt ohjataan jatkossa. Palvelu on vielä osittain ukrainaksi.

Cities4Cities on karttamuotoinen tietokanta, josta löytyy Ukrainan eri hallintoalueista tietoa. Se sisältää yli 100:n Ukrainan kunnan, kaupungin tai hallintoalueen profiilit perustietoineen niin demografiasta, taloudellisesta kehityksestä, historiallisista, kulttuurisista kuin luonnollisista erityispiirteistäkin. Sinne myös päivittyy tietoa Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamasta infrastruktuurikadosta aluetasolla.

Rebuild Ukraine -tapahtumassa mukana olleen 26 kunnan rakennushankkeisiin voi tutustua yksityiskohtaisesti osoitteessa: rebuildukraine.in.ua/en#projects ja lukea sivulta kohta ”The Communities of Ukraine that will be presented within the National Pavilion”.

Kirjoittaja: Anri Vuori, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Anri Vuoren kirjoittama koko artikkeli on luettavissa LADECin verkkosivustolla >>>

Rebuild Ukraine -messu- ja tapahtumamatkan 14.-15.11.2023 yhteydessä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n luotsaama ryhmä kävi myös tutustumassa Iskun keväällä 2023 Varsovaan avaamaan showroomiin. Kuvassa vasemmalta: ISKUn Puolan toimintojen johtaja Isabela Switek, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n kansainvälistymispalvelupäällikkö Ari Alakangas ja toimitusjohtaja Toni Krankkala, Ferroplan Oy:n Pentti Patosalmi ja Pontus Ekberg sekä LADECin Pentti Meriläinen ja Anri Vuori.