Järkivihreää energiaa ja yhteistyötä Forssan seudulla

Forssan seudulla on yli 150-vuotinen teollisen tekemisen kulttuuri, joka on onnistuneesti mukautunut ja uudistunut kulloistenkin megatrendien mukaisesti. Kiertotalousajattelussa Forssan seutu on ollut jopa edelläkävijä, kun alan klusteria ryhdyttiin kehittämään 1990-luvulla. "Otimme 2010-luvulla käyttöön ”järkivihreyden” käsitteen jo ennen kuin laajemmin alettiin puhua kiertotaloudesta ja vihreästä siirtymästä", kertoo Forssan Yrityskehitys Oy:n (FYK) yrityskehittäjä Satu Nurmi.

Järkivihreä Forssa -kaupunkistrategia painottaa ympäristöystävällisyyttä, vastuullisuutta ja kestävää kehitystä kaupungin, yritysten ja yhteisöjen toiminnassa. Avainasemassa on resurssiviisaus, joka tarkoittaa sitä, että raaka‐aineita, energiaa ja tavaroita käytetään yhteistyössä järkevästi, hyvinvointia edistäen.

Satu Nurmen mukaan järkivihreä resurssiviisaus toimii sekä strategiatasolla että käytännön toimintojen tasolla. "Pitkäjänteisyyden ansiosta seudun yrityksille on syntynyt näkemys kiertotalouden tarkoituksesta ja merkityksestä. Yritykset ovat tulleet miettineeksi sellaisia asioita kuin vastuullisuus ja kestävä kehitys, joita tänä päivänä yleisesti korostetaan. Niitä kannattaa nostaa entistäkin voimakkaammin esiin, sillä ne ovat aitoja mittareita esimerkiksi kilpailutuksissa."

Forssan seudulla on vahva ja laaja kiertotalouden ekosysteemi, jonka tärkeänä osana on Envitech-alue. Se on yksi Suomen ja maailman kehittyneimmistä teollisen kiertotalouden keskittymistä, jossa yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä ja hyödyntävät kekseliäästi toistensa osaamista, tuotteita ja sivuvirtoja. Sivuvirtojen hyödyntämistä energiana ja muina arvojakeina on Forssan seudulla tehty jo kauan.

"Envitech-alue ja sen kautta tulevat järkivihreät energiaratkaisut ovat myös uusien yritysten käytettävissä. Tarjolla on mm. biokaasua teollisuuden tarpeisiin. Lisäksi Forssassa sijaitseva Fingridin varavoimalaitos turvaa sähköjärjestelmän käyttövarmuutta yllättävissä häiriötilanteissa", Satu Nurmi mainitsee.

Kiertotalous ei ole pelkästään energia-alan yritysten asia, vaan kiertotaloutta löytyy kaikenlaisista valmistavan teollisuuden yrityksistä. Kiertotalouteen syntyy uudenlaisia, ennakkoluulottomia ratkaisuja. "Yritykset, jotka rakentavat menestystä muiden toimijoiden sivuvirroille ja yhteistyölle, voivat olla tänä päivänä miltä toimialalta tahansa. Hyvä esimerkki Envitech-alueen yritysten toimialojen laajasta kirjosta on ekologisia elintarvikepakkauksia valmistava Jospak Oy, joka juuri rakensi uudet tuotantotilat", Satu Nurmi kertoo.

"Suhteellisen tuore uutinen on se, että C.P.E. Production Oy avaa Forssaan ballististen suojalevyjen tuotantolaitoksen. Se on avaus jälleen aivan uudentyyppiselle teollisuudenalalle, mikä kuvastaa hyvin Forssan seudun moninaisia mahdollisuuksia yritystoiminnalle."

Luotettavaa alihankintaa ja huippuosaamista

Forssa tunnetaan rakennustuoteteollisuuden, elektroniikan, graafisen alan, metallin, elintarviketeollisuuden sekä ympäristöalan yritystoiminnasta. Monet Forssan seudun yritykset toimivat meri- ja telakkateollisuuden alihankkijoina.

"Osaavat alihankintaketjut ovatkin aikamoinen elinvoimatekijä", Satu Nurmi sanoo. "Meillä on myös poikkeuksellista erikoisosaamista, alojensa huomattavia yrityksiä, kuten DA-Group, joka suunnittelee ja valmistaa teknologisia ratkaisuja merenpohjasta aina avaruuteen asti."

Verkostomaista palvelua yritysten hyväksi

Forssan Yrityskehitys Oy on koko Forssan seutua palveleva elinkeinoyhtiö, joka aktiivisella otteellaan parantaa yrityksien toimintaedellytyksiä, kannattavuutta ja kasvua sekä lisää seudullista elinvoimaa ja vetovoimaa. FYK palvelee Forssassa, Ypäjällä, Humppilassa, Jokioisissa ja Tammelassa toimivia yrityksiä.

"Käytännössä FYK toimii hyvin pitkälle verkostomaisesti. Siten pystymme saavuttamaan valtakunnallisia ja jopa kansainvälisiä ulottuvuuksia yritysten eduksi. Seutukaupungin vahvuus on, että verkostojen toimijat aidosti tuntevat toisensa ja byrokratia on pientä", Satu Nurmi kuvailee.

Verkoston on oltava kunnossa ja matalan kynnyksen keskusteluyhteyden yrityksiin on toimittava, jotta yrityspalveluissa pysyttäisiin kartalla siitä, mitä kentällä tapahtuu. "Lähestymme yrityksiä viikoittain osaavan työvoiman ja koulutuksen tarpeiden kartoittamisessa. Pyrimme tekemään tiedonkulun ja asioista kertomisen mahdollisimman helpoksi. Asiat lähtevät etenemään luontevasti, eikä yrittäjän tarvitse soitella useisiin eri paikkoihin asiaansa ajaakseen."

Työvoiman saatavuutta edistetään yhteistyössä

Forssan seudulla toimii tehokkaasti myös moniammatillinen työllisyyden ekosysteemi, jota on luonnehdittu jopa valtakunnallisesti uraauurtavaksi. "Meillä on kuukausittaiset yritystiimitapaamiset, joissa on mukana julkinen työvoimahallinto sekä linkki myös työntekijöitä välittäviin yksityisiin organisaatioihin."

Satu Nurmi kertoo, että FYK toimii aktiivisesti Hämeen maahanmuuttoasiain toimikunnan työryhmissä. "Esimerkiksi viimeisimmän linjauksen mukaan kuljetusalalle ja prosessityöntekijöihin ei enää käytetä tarveharkintaa. Näin ollen työvoiman maahantulo helpottuu. EURES-palveluissa teemme yhteistyötä ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa."

Satu Nurmen mukaan FYK on kuulolla myös yritysten rahoitustarpeiden suhteen. "Jos yrityksellä on tarvetta hyödyntää julkisia rahoitusinstrumentteja vaikkapa osaavan työvoiman rekrytoimiseen ja kouluttamiseen tai työvoiman liikkuvuuteen, olemme mielellämme avuksi. Osaamme kertoa, millaisia rahoitusmahdollisuuksia on olemassa ja autamme tarvittaessa hakemusten tekemisessä."

Tervetuloa Forssan seudulle

Forssan seutukunta sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien äärellä keskellä pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun muodostamaa kasvukolmiota. Matkaa Forssasta Turkuun on vain 90 km. "Jos Forssan seutu tuntuu potentiaaliselta sijoittumispaikalta yrityksellesi, niin meihin voi ottaa ilman muuta yhteyttä. Valmiina ollaan", toteaa Satu Nurmi.