Hämeessä yritykset hieman maltillisempia kuin muualla maassa

Hämeestä kauppakamarien kyselyyn vastanneista yrityksestä 26 prosenttia kokee, että konkurssin riski on kasvanut merkittävästi koronavirusepidemian takia. Toisin kuin koko maan tuloksissa, yli puolet hämäläisyrityksistä ei kuitenkaan odota lomauttavan tai irtisanovan henkilökuntaa seuraavan kahden kuukauden aikana. ”Tilanne on vakava, mutta keskimääräisesti Hämeessä ollaan piirun verran luottavaisempia kuin muualla Suomessa”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeen kauppakamarin jäsenyrityksistä 26 prosenttia kertoo, että yrityksen konkurssin riski on noussut merkittävästi koronavirusepidemian takia, kun koko maan tuloksessa vastaava osuus on hieman yli 30 prosenttia.

Hämeessä vastanneista 20 prosenttia on kutsunut yt-neuvottelut koolle tai antanut lomautusvaroituksen, kun koko Suomessa vastanneista osuus on 24 prosenttia.

”Hämeessä vastanneista yrityksistä 49 prosenttia kertoo, että lomautuksia ja irtisanomisia on odotettavissa seuraavan kahden kuukauden aikana, kun koko Suomessa kyselyyn vastanneista osuus on 51 prosenttia”, Eerikäinen toteaa.

”Kyselystä käy selväksi, että koronavirusshokki ravistelee koko yrityskenttää. Tilanne on hyvin vakava ja vaatii nopeita vastauksia ja järeitä toimia hallitukselta, jos haluamme pitää kiinni työpaikoista”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.

Hämeessä vastanneista 56 prosenttia kertoo, että koronavirusepidemia on vaikuttanut jo nyt liikevaihtoon negatiivisesti jonkin verran tai paljon. Yritysten odotukset ovat vielä tätäkin synkemmät, sillä 91 prosenttia odottaa negatiivisten vaikutusten realisoituvan seuraavan kahden kuukauden aikana jonkin verran tai paljon.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki on huolissaan Suomen markkinarakenteesta.

“Suomen rakenteet eivät historian valossa ole olleet erityisen joustavia. Kriiseistä toipuminen on kestänyt pitkään. Siksi on nyt erityisen tärkeää, että onnistuisimme ehkäisemään ennalta yritysten konkurssit ja työttömyyden kohoamisen”, Kotamäki sanoo.

Koko Suomessa kyselytutkimuksessa annettiin poikkeuksellisen paljon, yli 2000 avovastausta, jotka keskittyivät tarpeellisiksi koettuihin toimenpiteisiin. Romakkaniemen mukaan vastauksista välittyy yritysten huoli tästä hetkestä ja tulevaisuudesta.

”Yksi asia käy selväksi: hallituksen toistaiseksi linjaamat toimenpiteet eivät ole vielä riittäviä. Tarvitaan lisää, jotta päästäisiin pahimman kriisin yli”, Romakkaniemi sanoo.

Yritysten vastauksista nousee selvästi esiin huoli välittömän kysyntälaman yli pääsemisestä. Kyselyyn vastanneiden yritysten neljä välttämättömimmäksi katsomaa toimenpidettä ovat:

• Verojen ja työnantajamaksujen maksuaikoja on pidennettävä.
• Nopeat rahoitusinstrumentit kassakriisin varalle kaiken kokoisille yrityksille otettava käyttöön.
• Lomautukset ja yt-neuvottelut voitava panna nopeammin käytäntöön.
• Valtion pitää kantaa suurempi vastuu sairauspoissaoloista aiheutuvista kustannuksista.

Keskuskauppakamari vaatii hallitukselta ripeitä lisätoimenpiteitä.

“Toimenpidelistalla tulisi olla mm. joustavuutta verotuksen ja vakuutusmaksujen tilitykseen sekä valtion suurempi rooli sairauspoissaolojen kustannuksista”, vaatii Romakkaniemi.

Keskuskauppakamarin toimenpide-ehdotukset