Hämeen kauppakamarin puheenjohtaja: Yhteisvoimin saavutamme enemmän

Hämeen kauppakamarin puheenjohtaja Pekka Vihman mielestä Kanta- ja Päijät-Hämeen elinkeinoelämää vie erityisesti eteenpäin yritysten ja toimijoiden aktiivinen yhteistyö sekä osaaminen. Myös alueen positiivinen vire vaikuttaa niin pitovoimaan, vetovoimaan kuin osaavan työvoiman saatavuuteen. Kauppakamarin tavoitteiden savuttamiseen valjastetuilla uusilla toimintatavoilla pyritään auttamaan yrityksiä työvoimahaasteiden selättämisessä sekä alueen kilpailukyvyn ja kasvun varmistamisessa.

Kauppakamarin erityisarvoksi Vihma nostaa alueen aktiivisen yhteistyön. ”Aktiivisina vaikuttajina, yhdessä jäsenistön, valiokuntien ja muiden toimijoiden kanssa saamme enemmän aikaiseksi elinkeinoelämän ja koko alueemme puolesta. Samat haasteet koskettavat yritystä kuin yritystä toimialasta riippumatta, mutta eri tavoin.”

Yritystoiminnan jatkuva muutos, kilpailutilanne, vastuullisuus ja tiedontarve lisääntyvät ja kauppakamari on toimija, joka luo edellytyksiä alueellisen osaamisen, kouluttamisen ja tiedonsaannin varmistamiseksi. Lisäksi kauppakamarin asettamiin tavoitteisiin keskittyvät valiokunnat tuottavat lisäarvoa koko jäsenistölle.

”Kauppakamaritoiminnalla on pitkä historia ja uskon, että sen tarve alueellisesti kasvaa edelleen tulevaisuudessa. Kauppakamari on alueen elinkeinoelämän äänitorvi”, Vihma toteaa.

Kahden maakunnan kauppakamari

Hämeen kauppakamarin toiminta-alue kattaa Päijät-Hämeen maakunnan, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoisten kunnan. Vihma pitää alueen laajuutta ja monipuolista elinkeinorakennetta vahvuuksina.

”Alueellamme on kaksi merkittävää raideyhteyttä sekä moottoritietä. Olemme paljon vartioina, jotta alueen vetovoima, pitovoima ja yritysten toimintaedellytykset säilyvät kilpailukykyisinä. Voimme olla tyytyväisiä, että yhteistyö alueemme kahden maakunnan välillä toimii erinomaisesti.”

Puheenjohtaja Pekka Vihma toivoo, että Hämeen kauppakamarissa otetaan asiat aina vakavasti, mutta ei olla silti vakavia.

Uusia toimintatapoja tulevaisuuden varalle

Erityisen iloinen Vihma on Hämeen kauppakamarin jäsenmäärän noususta ja uusista toimintatavoista. ”Alueellamme on selkeä positiivinen vire viedä yhteisiä asioita eteenpäin ja osaavan työvoiman varmistaminen on yksi keskeisimmistä tavoitteistamme. Olemme tuoneet valtakunnallisesti esille uusia toimintatapoja, kuten Kansainvälinen osaaja -päivän, Oppilaitosyhteistyö-käsikirja yrityksille ja Panssariprikaatin rekrytointitapahtumat.”

Juhlavuotensa kunniaksi Hämeen kauppakamari tukee myös alueensa korkeakoulujen tutkimustyötä alueellisen osaamisen lisäämiseksi ja pitovoiman säilyttämiseksi. Kauppakamari myönsi
juhlarahastostaan 200 000 euroa Hämeen ammattikorkeakoululle (HAMK) ja Lappeenrannan–Lahden teknilliselle yliopistolle (LUT).

”Odotan mielenkiinnolla, minkälaisia hedelmiä korkeakouluyhteistyö tuottaa alueellemme tulevien vuosien aikana”, toteaa Vihma.

Vihma kokee, että hän on kauppakamarin puheenjohtajana etuoikeutetussa asemassa ja sen myötä hänellä on mahdollisuus vaikuttaa myös valtakunnallisesti.

Kirjoittaja: ​​​​​​​Päivi Pulkki