Hämeen kauppakamari vauhdittaa yritysten oppilaitosyhteistyötä

Hämeen kauppakamari on suunnitellut alueensa yritysten käyttöön ”Yrityslähtöinen oppilaitosyhteistyö” -käsikirjan vauhdittaakseen yritysten yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. ”Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy entisestään, joten haluamme käsikirjan avulla aktivoida yrityksiä varmistamaan työvoiman saatavuuden tulevaisuudessa”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Syntyvyys Suomessa on laskenut yhtäjaksoisesti lähes kymmenen vuoden ajan ja työvoimasta siirtyy jo nyt selvästi enemmän eläkkeelle kuin uusia työntekijöitä tulee tilalle. Lisäksi suuret kaupungit houkuttelevat yhä kiihtyvällä tahdilla osaajia omille alueilleen.

”Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi jokaisen yrityksen on syytä laatia itselleen oma oppilaitosyhteistyön suunnitelma alueemme oppilaitoksissa opiskelevien nuorten kesätyö-, harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja varten. Vain tällä yhteistyöllä voimme saavuttaa tavoitteemme, että koulutetut osaajat myös jäävät alueellemme”, Eerikäinen korostaa.

Hämeen kauppakamarin alueella opiskelee myös lähes 4 000 ulkomaalaistaustaista nuorta opiskelijaa, joille harjoittelupaikkojen löytäminen on erityisen vaikeaa. ”Toivomme, että mahdollisimman monet yritykset ymmärtävät ne mahdollisuudet, joita kansainväliset työntekijät voivat tarjota vientiyrityksille tai vientiä suunnitteleville”, toteaa Eerikäinen.

Hämeen kauppakamari toivoo, että kaikki hämäläisyritykset tutustuvat Oppilaitosyhteistyö-käsikirjaan sekä laativat oman oppilaitosyhteistyön suunnitelman, jota ryhtyvät määrätietoisesti myös toteuttamaan. Näin yritykset voivat vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa.

Yrityslähtöinen oppilaitosyhteistyö -käsikirjan suunnittelu käynnistettiin Hämeen kauppakamarissa keväällä 2019 ja aineiston kokoamiseen ovat osallistuneet kauppakamarin valiokuntien jäsenet sekä alueen oppilaitokset. Käsikirja ja sen verkkosivusto www.lahti.fi/osaavaatyovoimaa on toteutettu LAB-ammattikorkeakoulun johdolla toimineen työryhmän myötävaikutuksella.