Hämäläisyritysten odotukset varsin varovaisia

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdanneodotukset ovat tammikuussa lähellä koko maan keskiarvoa, selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Hämeessä yritysten suhdanneodotukset kuvastavat markkinoiden epävakautta ja tulevaisuuden osalta yritysten odotukset ovat epävarmoja. Tulokset ovat aika lailla linjassa Suomen yleisen tason kanssa”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Tammikuussa Hämeessä vastanneista yrityksistä 68 prosenttia arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan ja 11 prosenttia ennakoi kohentumista lähitulevaisuudessa.

Tuotanto- ja myyntimäärät säilyivät vuoden 2019 lopussa likimain ennallaan, eikä suuria muutoksia odoteta lähikuukausillekaan. ”Vastanneista 82 prosenttia arvioi tuotannon määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana yhtä suuri tai suurempi kuin tammikuussa”, Eerikäinen kertoo.

”Hämeen kauppakamarin alueen yritysten osalta on positiivista, että vienti EU:n ulkopuolisiin maihin on lisääntynyt viime vuonna verrattuna edelliseen vuoteen. Meidän myöntämien ulkomaankaupan asiakirjojen määrä on noussut seitsemän prosenttia vuoden 2019 aikana”, toteaa Eerikäinen.

Henkilökunnan määrä lähikuukausina yhtä suuri tai jopa suurempi kuin alkuvuodesta

Hämeessä yritysten henkilökunnan määrä supistui hieman loka-joulukuussa ja lähikuukausina työvoiman määrä pysynee ennallaan.

”Vastanneista 89 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana yhtä suuri tai suurempi kuin tammikuussa”, Eerikäinen sanoo.

Tammikuussa yritysten tuotannon kasvun suurimmaksi esteeksi nousivat edelleen riittämätön kysyntä ja ammattitaitoisen työvoiman puute. ”Vastanneista yrityksistä 25 prosenttia kertoo tuotannon kasvun esteeksi ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden. Se on vain prosentin vähemmän kuin lokakuussa”, kertoo Eerikäinen.

EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin tammikuussa Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli 113, jotka työllistävät lähes 14 000 henkilöä.