Finnvera alentaa koronatilanteen rahoitukseen suunnattujen takausten hinnoittelua merkittävästi

Finnvera alentaa ja yksinkertaistaa koronatilanteen käyttöpääomarahoituksessa käytettävien takaustensa hinnoittelua takautuvasti maaliskuun alusta lähtien. Aloittaville yrityksille suunnatun alkutakauksen, yli 3 vuotta toimineiden yritysten pk-takauksen ja Finnvera-takauksen fast trackin vuosittainen takausprovisio alenee ja on enintään 1,75 %. Alkutakauksen ja pk-takauksen toimitusmaksu alenee ja on jatkossa 0,1 % takauksen määrästä. Muutos koskee 1.3.2020 lähtien myönnettyjä edellä mainittuja takauksia, ja se tullaan huomioimaan yrityksen laskutuksessa ilman asiakkaan erillistä yhteydenottoa. Lisäksi Finnvera tulee hyvittämään takautuvasti maksujen erotuksen niille asiakkaille, jotka ovat jo maksaneet korkeampaa takausprovisiota tai toimitusmaksua.

"Yrittäjien huoli on kuultu, ja meidän on nyt mahdollista toteuttaa hinnanmuutokset. Valtio on luvannut korottaa Finnveralle maksettavaa luotto- ja takaustappiokorvausta. Vaikka eduskunta ei ole vielä päätöstä siunannut, luotamme siihen ja olemme päättäneet etupainotteisesti alentaa takaustemme hintoja. Finnveran pitää edelleen kattaa oma osuutensa luottotappioista. Haluamme kuitenkin tulla yrittäjiä vastaan vaikeassa tilanteessa, ja siksi teimme päätöksen hinnoittelumuutoksesta nyt”, sanoo liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

“Hintamuutos koskee kaikkia maaliskuun alusta lähtien myönnettyjä alkutakauksia, pk-takauksia ja Finnvera-takauksen fast track -menettelyjä. Hyvitämme erotuksen asiakkaillemme ilman eri vaatimusta, mutta toivomme ymmärrystä palautusten käsittelyviiveelle, sillä hakemuksia on tullut viime viikkoina ennätysmäärä ja käsittelemme samalla uusia takaus- ja muutoshakemuksia”, Heinilä toteaa.

Näin alkutakauksen ja pk-takauksen hinnoittelu muuttuu

Finnvera on keskittynyt turvaamaan pk-yritysten koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella ja pk-takauksella, joita yritys hakee pankkinsa kautta. Alkutakauksessa Finnveran takausosuus pankin myöntämään lainaan on enintään 80 %. Pk-takauksessa takausosuus on aina 80 % ja lisäksi pk-takauksessa Finnvera ei vaadi yritykseltä vakuutta.

Alkutakauksen vuotuinen takausprovisio on kaikille 1,75 % ja kertaluonteinen toimitusmaksu 0,1 % takauksen määrästä. Pk-takauksen hinnoittelu on porrastettu yrityksen Rating Alfa -riskiluokituksen mukaan ja on enintään 1,75 %. Pk-takaus on koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen myötä nyt myös Rating Alfa -luokassa B olevien yritysten saatavilla. Toimitusmaksu on 0,1 % takauksen määrästä.

Esimerkiksi:

Rating Alfa -luokassa B, A, A+ tai AA olevalle yritykselle myönnettävä pk-takaus pankin myöntämälle 100 000 euron lainalle maksaa ensimmäisen vuonna 1,75 % x 80 000 euroa (Finnveran takauksen osuus lainamäärästä) + myöntämisen yhteydessä veloitettava kertaluotoinen toimitusmaksu 80 euroa (0,1 % takauksen määrästä). Finnvera perii takausprovision 3 kk välein laina-ajan loppuun asti. Maksu alenee lainamäärän pienentyessä. Lisäksi tulevat pankin kulut lainalle ja mahdolliset vakuusvaatimukset. Niihin Finnvera ei voi vaikuttaa. Finnvera ei vaadi pk-takaukselle vakuutta yritykseltä.

Finnvera-takauksen fast track koskee jopa miljoonan euron käyttöpääomarahoitusta

Koronatilanteen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin voi käyttää myös Finnvera-takausta, jossa on otettu käyttöön niin sanottu fast track -käsittely pankin myöntämille 150 000 euron – jopa miljoonan euron käyttöpääomalainoille. Finnveran takausosuus on 80 % eikä vakuutta vaadita. Myös Finnvera-takauksen fast track -takauksen vuotuinen takausprovisio alenee nyt 1,75 %:iin. Toimitusmaksu on noin 400 euroa vaativamman käsittelyprosessin vuoksi.

Kaikki Finnveran takaukset ovat normaalia vastikkeellista rahoitustoimintaa, eivätkä ne ole suoraa tukea. Finnveran on katettava maksuilla oma osuutensa takauksista tulevista tappiosta valtion kattaessa osan. Takaukset miljoonaan euroon asti myönnetään pääosin ilman vakuuksia. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi asiakasyrityksen tilinpäätöstietoihin perustuva riskiluokka ja luottoaika. Hinnoittelussa on huomioitava myös EU:n valtiontukisäännöt. Finnvera ei voi kilpailla muiden rahoittajien kanssa rahoituksen hinnalla.

Finnvera voi taata rahoitusta myös suuryrityksille koronan aiheuttamassa tilanteessa tapauskohtaisesti. Takaus voi olla enintään 80 % ja vastuiden kokonaismäärä enintään 30 miljoonaa euroa kuitenkin siten, että Finnverasta ei tule päärahoittajaa.

Lähde 2.4.2020: Finnvera

Kirjoittaja: Finnvera Kuva: Pixhill.com/sergey nivens