Epävarmuus leimaa yritysten näkymiä Hämeessä

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdanneodotukset ovat heinäkuussa laskeneet edelleen, selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Vaikka alueemme yritysten tulevaisuuden arviot ovat hieman myönteisempiä muuhun Suomeen verrattuna, on muistettava kevään jyrkkä pudotus suhdanteissa. Selkeästi teollisuuden ja rakentamisen näkymät ovat synkentyneet”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Heinäkuussa Hämeessä vastanneista yrityksistä 56 prosenttia arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan ja 18 prosenttia ennakoi kohentumista lähitulevaisuudessa.

Tuotanto- ja myyntimäärät pienenivät edelleen toisella vuosineljänneksellä, mutta notkahdus jäi pahimpia pelkoja lievemmäksi. Lähikuukausien aikana neljännes yrityksistä arvioi tuotannon kuitenkin edelleen vähenevän. ”Vastanneista 25 prosenttia arvioi tuotannon määrän pienenevän seuraavan kolmen kuukauden aikana”, Eerikäinen kertoo.

”Emme voi tietää, miten maailman talouden epävarmuus ja koronapandemian jatkuminen vaikuttavat erityisesti vientiyrityksiin tulevaisuudessa”, korostaa Eerikäinen.

Riittämätön kysyntä edelleen suurin este kasvulle

Hämeessä henkilökunnan määrä supistui huhti-kesäkuussa ja työvoimaa vähennettäneen syksyn lähestyessä.

”Vastanneista 21 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana pienempi kuin heinäkuussa”, Eerikäinen sanoo.

Heinäkuussa yritysten tuotannon kasvun suurimmaksi esteeksi nousi edelleen riittämätön kysyntä. ”Vastanneista yrityksistä 58 prosenttia kertoo tuotannon kasvun esteeksi vaimean kysynnän. Arvio kysynnän heikentymisestä on 10 prosenttia suurempi kuin huhtikuussa”, toteaa Eerikäinen.

EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin heinäkuussa Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli 101, jotka työllistävät yli 18 500 henkilöä.

Alueellisten barometrien grafiikka