Yritysten odotuksissa ei näy kasvun merkkejä

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen (Kuva: Tarmo Valmela/Photodance Valmela) ​​​​​​​

Hämeen kauppakamarin alueella yritysten tulevaisuudenodotukset eivät osoita kasvun merkkejä koronaepidemian vallitsevassa tilanteessa. Tieto selviää kauppakamareiden pikakyselystä, joka tehtiin tiistaina 16.3. ”Konkurssin riski on lähtenyt alueellamme jälleen nousuun ja työllisyystilanne näyttää haastavalta. Tietyillä toimialoilla menee jo paremmin, mutta erityisesti matkailu- ja ravintola-alalla menee erittäin huonosti. Liikevaihdot ovat pudonneet Hämeessä enemmän kuin Suomessa keskimäärin”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeessä vastanneista yrityksistä 62 prosenttia arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana, kun edellisessä helmikuussa tehdyssä kyselyssä osuus oli vielä 68 prosenttia. ”Tähän mennessä noin 40 prosenttia yrityksistä on jo vähentänyt henkilöstön määrää koronan aikana ja 38 prosenttia ennakoi edelleen vähentävän seuraavan kahden kuukauden aikana”, Eerikäinen sanoo.

Alueen yritysten konkurssiriski on noussut 28 prosenttiin vastaajista, kun helmikuussa osuus oli 22 prosenttia. Vastanneista 74 prosenttia kertoo koronaepidemian vaikuttaneen liikevaihtoon negatiivisesti ja seuraavan kahden kuukauden aikana vain 35 prosenttia arvioi liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan.

Hämeessä kyselyyn vastanneista yrityksistä 56 prosenttia arvioi, että niiden liikevaihto väheni viime vuonna ja lähes 10 prosentilla yrityksistä liikevaihto on vähentynyt yli puolella edelliseen vuoteen verrattuna. ”Kun tuloksia vertaa koko maan tuloksiin, on liikevaihdon pudotus Hämeessä selkeästi suurempi kuin keskimäärin Suomessa. Myös tämän vuoden osalta vain 26 prosenttia alueemme yrityksistä arvioi liikevaihdon kasvavan”, kertoo Eerikäinen.


Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303


KATSO KYSELYN TULOKSET >>>


Kauppakamarien kysely tehtiin 16.3.2021. Kyselyyn vastasi 2683 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoiltaympäri Suomen kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu viime vuonna 16.–17.3., 30.3., 21.4., 4.5., 18.5., 1.6., 23.6., 2.9., 8.10., 1.12.2020 ja tänä vuonna 2.2.2021. Hämeen kauppakamarin alueella vastanneita yrityksiä oli 220, joista teollisuusyritysten osuus on 25 prosenttia ja kaupan alan yritysten 14 prosenttia. Kyselyyn vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat. Vastanneista yrityksistä yli 80 prosenttia on alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa.

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Pirkanmaalta Kuhmoinen.