Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä on tiivistettävä

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Hämeessä toimivista yrityksistä 74 prosenttia arvioi yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämisen erittäin tärkeänä tai tärkeänä keinona osaavan työvoiman turvaamiseksi. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin syyskuussa toteuttamasta osaajakyselystä. ”Alueellamme vastanneet yritykset arvioivat yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämisen ja koulutuksen sisältöjen kehittämisen vastaamaan paremmin työelämän tarpeita tärkeiksi keinoiksi turvata osaava työvoima”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeen kauppakamarin alueella kyselyyn vastasi 103 yritystä, joista kolmannes on teollisuusyrityksiä ja yli 16 prosenttia on palvelutoiminnan yrityksiä.

Hämeessä kyselyyn vastanneista yrityksistä noin 50 prosenttia kokee, että työelämään tulevien vastavalmistuneiden ammattiosaaminen on heikentynyt jonkin verran tai paljon. Keskimäärin koko Suomessa vastaava osuus on noin 43 prosenttia. Lisäksi vastanneista 21 prosenttia arvioi, että vastavalmistuneiden ammattiosaaminen on pysynyt samalla tasolla ja noin 18 prosenttia arvioi ammattiosaamisen parantuneen jonkin verran.

Hämeessä vastanneista yrityksistä hieman yli 60 prosentilla on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Yrityksistä 74 prosenttia arvioi yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämisen ja 64 prosenttia koulutuksen sisältöjen kehittämisen vastaamaan paremmin työelämän tarpeita erittäin tärkeinä tai tärkeinä keinoina osaavan työvoiman turvaamiseksi.

Kyselyyn vastanneista hämäläisyrityksistä 63 prosenttia kokee, että toiminta-alueen oppilaitokset eivät tuota riittävästi osaajia yritysten tarpeisiin. Lisäksi yrityksistä 32 prosenttia kokee, että toiminta-alueen oppilaitosten tuottama koulutus vastaa sisällöltään heikosti yritysten tarpeisiin. Kuitenkin noin viidennes vastanneista yrityksistä kokee, että oppilaitosten tuottama koulutus vastaa sisällöltään hyvin tai erinomaisesti yritysten tarpeisiin.

Koulutuskeskus Salpauksen rehtori Päivi Saarelainen arvioi, että valitettavasti osalla peruskoulun päättäneistä oppilaista valmiudet ammatillisen koulutuksen aloittamiseen eivät ole riittävät. ”Kyselyn tulokset otetaan vakavasti ja yhteistyötä yritysten kanssa on lisättävä”, Saarelainen toteaa.

Ammattiopisto Tavastian rehtori Heini Kujala pitää kyselyn tulosta ammatillisten oppilaitosten kannalta kaksijakoisena. ”On ilahduttavaa, että yritykset kokevat oppilaitosyhteistyön tärkeänä osaavan työvoiman turvaamiseksi. Toisaalta kyselyn perusteella yhteistyössä on vielä paljon parannettavaa ja koulutusten sisällöllinen kehittäminen alueen yritysten kanssa on välttämätöntä. Olemme myös tunnistaneet ammatillisessa koulutuksessa työvoimapula-alat ja useimmiten kyseisille aloille on kuitenkin vaikea saada hakijoita. Myös tässä voisi olla yksi yhteistyön kehittämisen muoto”, toteaa Kujala.


Hämeen osaajakyselyn tulokset, osa 5 – Työelämälähtöinen koulutus >>>


Kauppakamarien kysely tehtiin 20.-23.9.2022. Kyselyyn vastasi 1780 kauppakamarien jäsenyritystä. Hämeen kauppakamarin alueella kyselyyn vastanneita yrityksiä oli 103, joista teollisuusyritysten osuus on 29 prosenttia ja muun palvelutoiminnan yli 16 prosenttia. Vastanneista selkeästi suurin osa on teollisuusyrityksiä ja yli viidennes yrityksiä, joiden vuosiliikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa. Vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat ja yrityksistä yli 75 prosenttia on alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa.