Yritysten ilmastonsuojelutoimiin lisää osaamista

Keskuskauppakamarin ja LähiTapiolan mahdollistamaan ensimmäiseen Ilmasto-ohjelmaan on valittu Hämeen kauppakamarin alueelta mukaan yli 20 yritystä. ”Vuosi sitten toteuttamassamme ilmastokyselyssä selvisi, että alueemme yritykset kaipasivat lisää osaamista ilmastonsuojelutoimien tekemiseen. Lisäksi yritykset kertoivat, että niiden liiketoimintaan sopivista ilmastoratkaisuista on pulaa”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeen kauppakamarin viime vuonna toteuttamasta kyselystä selvisi, että yritysten ilmastonsuojelutoimet saattavat jäädä tekemättä tai ne ovat jääneet vähäisiksi, jos yrityksillä ei ole tarpeeksi osaamista päästövähennysten tekemiseen. Vastanneista Hämeessä toimivista yrityksistä lähes 39 prosenttia kertoi, että liiketoimintaan sopivista ilmastoratkaisuista on pulaa ja kolmannes yrityksistä kertoi, ettei niillä ole tarpeeksi osaamista ilmastonsuojelutoimien tekemiseen.

Lisäksi Hämeessä vastanneista yrityksistä lähes 65 prosenttia kertoi, että ilmastonsuojelutoimet ovat osa yritystoiminnan vastuullisuutta. Liki kolmannes vastanneista kertoi hiilijalanjälkien vähentämisen olevan yritykselleen myös kannattavia ja yli neljännes arvioi ilmastonsuojelutoimien vahvistavan yrityksen mainetta. Lähes 38 prosenttia vastanneista hämäläisyrityksistä piti ilmastotekoja taloudellisesti kannattavina pitkällä aikavälillä ja 36 prosenttia piti ilmastonsuojelutoimia sekä kilpailuetuna että välttämättömänä markkinoilla pysymiseksi.

”Vastuullisuus, taloudelliset hyödyt ja mainehyöty ovat olleet kyselyjemme perusteella syitä, jotka ovat saaneet suomalaisyritykset tarttumaan ilmastotyöhön. Yhä enemmän vaakakupissa painaa kuitenkin asiakkaiden odotukset ja tahto toimia oikein”, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala.

Alkuvuodesta käynnistyneessä Keskuskauppakamarin ilmasto-ohjelma-koulutuksessa on mukana yhteensä 218 pk-yritystä ympäri Suomea. Hämeen kauppakamarin alueelta ohjelmassa on mukana 13 Päijät-Hämeessä ja 10 Kanta-Hämeessä toimivaa yritystä. Ilmasto-ohjelmaan osallistuvat yritykset saavat koulutusta, työkaluja ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan sekä opastusta vaikuttavien päästövähennystoimien tekemiseen.

LähiTapiolan mahdollistamaan ohjelmaan haki 300 yritystä ja Keskuskauppakamari päätti ohjelmaan valittavat yritykset. Valintaperusteissa painotettiin yrityksen halua sitoutua ohjelmaan. ”Yrityksille asetetut vastuullisuusvaatimukset kasvavat koko ajan. Ilmastolahjoituksellamme voimme auttaa pk-yrityksiä vastaamaan heidän toimintaympäristöjensä ja arvoketjujensa ilmastotavoitteisiin entistä paremmin”, sanoo LähiTapiolan yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Veikko Salonen.
​​​​​​​

Ilmasto-ohjelmaan osallistuvat yritykset >>>