Yritykset kannattavat työperäistä maahanmuuttoa

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Yli puolet Hämeen kauppakamarin jäsenyrityksistä pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tärkeänä keinona osaavan työvoiman turvaamiseksi. Tieto selviää elokuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä. ”Yllättävän moni Hämeessä toimivista yrityksistä kannattaa työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Vastanneista yrityksistä 53 prosenttia pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä keinona osaavan työvoiman varmistamiseksi. Lisäksi alueellamme yritykset kannattavat vaihtoehtoisena keinona opiskeluun perustuvan maahanmuuton lisäämistä”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeen kauppakamarin alueella kyselyyn vastasi 106 yritystä, joista teollisuusyritysten osuus on yli 27 prosenttia ja muun palvelutoiminnan yrityksiä on yli 12 prosenttia.

Vastanneista yrityksistä yli kolmannes kokee omaavansa hyvät tai erittäin hyvät valmiudet ulkomaalaisten osaajien rekrytoimiseen. Lisäksi vastanneista hämäläisyrityksistä yli 44 prosenttia on rekrytoinut ulkomaalaisia osaajia viimeisen viiden vuoden aikana. ”Alueeltamme vastanneet yritykset ovat rekrytoineet enemmän ulkomaalaisia osaajia kuin keskimäärin Suomessa, kun valtakunnallisesti osuus on 38 prosenttia. Lisäksi alueemme yrityksistä yli 40 prosenttia aikoo jatkossakin rekrytoida ulkomaalaisia osaajia. Kyselyn tuloksista näkyy, että vastaajat edustavat selkeästi suurempia teollisuuden ja kaupan alan yrityksiä”, Eerikäinen kertoo.

Kyselyn tulosten perusteella moni yritys hyödyntää ulkomaalaisia osaajia, mutta vielä on paljon potentiaalia hyödyntämättä. Keskeistä on panostaa yritysten parempiin valmiuksiin ulkomaalaisten osaajien rekrytoinnissa. Samalla on hyvä pohtia, pitääkö suomen kielen osaamisen olla tiukka vaatimus, vai voisiko esimerkiksi englannilla pärjätä.

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen rohkaisee yrityksiä rekrytoimaan ulkomaalaisia osaajia. ”Kannattaa rohkeasti rekrytoida ulkomaalaisia pelkäämättä esimerkiksi monikielisenä ja -kulttuurisena työyhteisönä toimimista. Yleensä ensimmäisen rekrytoinnin jälkeen kokemukset ovat erittäin positiivisia ja seuraavat rekrytoinnit huomattavasti helpompia”, Valtonen sanoo.


Osaajakyselyn tulokset Hämeen osalta >>>Kauppakamarien kysely tehtiin 23.-25.8.2021 ja sen ensimmäinen osa julkaistiin 2.9.2021. Kyselyyn vastasi 1297 kauppakamarien jäsenyritystä. Hämeen kauppakamarin alueella kyselyyn vastanneita yrityksiä oli 106, joista teollisuusyritysten osuus on yli 27 prosenttia ja muun palvelutoiminnan yli 12 prosenttia. Vastanneista selkeästi suurin osa on teollisuusyrityksiä ja yli kolmannes yrityksiä, joiden vuosiliikevaihto on yli 11 miljoonaa euroa. Vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat ja yrityksistä lähes 70 prosenttia on alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa.

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Pirkanmaalta Kuhmoinen.