Yritykset ennakoivat markkinoiden heikkenemistä

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannetilanne on vielä melko normaali, mutta loppuvuoden odotukset ovat selkeästi vaisut. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä heinäkuussa tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Nykytila on melko normaali, mutta alueemme yritykset ennakoivat markkinoiden heikkenemistä. Erityisesti rakennusteollisuuden näkymät ovat synkät. Lisäksi palvelualoilla hintojen nousu, inflaatio ja korkojen nousu vaikuttavat kulutukseen”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Suhdannenäkymät ovat lähes samat kuin huhtikuussa. Heinäkuussa Hämeessä vastanneista yrityksistä 69 prosenttia odotti suhdanteiden pysyvän ennallaan tai paranevan, kun huhtikuussa vastaava osuus oli 70 prosenttia.

Yritysten tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät hieman huhti-kesäkuun aikana, mutta tuotannon arvioidaan supistuvan lähikuukausien kuluessa. ”Heinäkuussa vastanneista 17 prosenttia arvioi tuotannon määrän olevan suurempi seuraavan kolmen kuukauden aikana, kun huhtikuussa vastaava osuus oli 23 prosenttia”, Eerikäinen kertoo.

Kannattavuuden arvioidaan kohonneen keskimäärin aavistuksen verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen. ”Hämeessä yritykset ovat reagoineet riittävän ripeästi ja yritysten kannattavuus on itse asiassa säilynyt keskimäärin paremmin kuin muualla Suomessa”, toteaa Eerikäinen.

Työvoiman saatavuus, riittämätön kysyntä ja materiaalipula kasvun esteinä

Pula ammattitaitoisesta työvoimasta ja tuotantomateriaaleista heikentävät hämäläisyritysten kasvunäkymiä. Lisäksi 28 prosenttia vastanneista yrityksistä kertoo riittämättömästä kysynnästä.

”Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on alueemme yritysten suurin tuotannon kasvun este ja työvoimapulaa on edelleen 30 prosentilla vastanneista, kun huhtikuussa osuus oli 39 prosenttia. Lisäksi heikko kysyntä ja materiaalipula ovat yritysten kasvun esteinä. Yhä 26 prosentilla yrityksistä on pulaa materiaaleista ja kapasiteetista, kun huhtikuussa osuus oli 28 prosenttia”, Eerikäinen toteaa.

Hämeessä yritysten henkilökunnan määrän ennakoidaan kohonneen hieman huhti-kesäkuun aikana ja henkilöstömäärän odotetaan pysyvän kausivaihtelu huomioon ottaen lähes ennallaan lähikuukausina. ”Vastanneista 10 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana suurempi, kun huhtikuussa osuus oli 20 prosenttia”, sanoo Eerikäinen.


EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin heinäkuussa Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli Hämeestä 92 ja ne työllistävät yli 18 000 henkilöä.


Alueellisten barometrien grafiikka >>>


Suhdannebarometrin aluekatsaukset >>>

​​​​​​​

​​​​​​​EK:n Suhdannebarometriaineisto heinäkuu 2022 >>>