Venäjä säikäytti markkinat

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Epävarmuudesta huolimatta Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannetilanne oli vielä alkuvuodesta melko normaali. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä huhtikuussa tekemästä Suhdannebarometrikyselystä.
”Alueemme yritysten suhdannenäkymät synkistyivät yllättävän voimakkaasti ja myös kuluttajien luottamus romahti maaliskuussa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut nopean shokkireaktion, joka on heijastunut sekä yritysten että kuluttajien näkymiin”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Huhtikuussa Hämeessä vastanneista yrityksistä 70 prosenttia odotti suhdanteiden pysyvän ennallaan tai paranevan, kun vielä tammikuussa osuus oli 85 prosenttia.

Yritykset arvioivat tuotannon sekä myynnin lisääntyneen hieman tammi-maaliskuussa ja tuotannon arvioidaan pysyvän kausivaihtelu huomioon ottaen lähes ennallaan lähikuukausien aikana.
”Huhtikuussa vastanneista 23 prosenttia arvioi tuotannon määrän olevan suurempi seuraavan kolmen kuukauden aikana, kun tammikuussa vastaava osuus oli 20 prosenttia”, Eerikäinen kertoo.

Työvoiman saatavuus ja materiaalipula kasvun esteinä

Pula ammattitaitoisesta työvoimasta ja tuotantomateriaaleista heikentävät hämäläisyritysten kasvunäkymiä entistä enemmän.

”Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on edelleen alueemme yritysten suurin tuotannon kasvun este ja työvoimapula on noussut jo 39 prosenttiin vastanneissa yrityksissä, kun tammikuussa osuus oli 35 prosenttia. Lisäksi materiaalipula on entisestään pahentunut. Nyt jo 28 prosentilla yrityksistä on pulaa materiaaleista ja kapasiteetista, kun tammikuussa osuus oli 19 prosenttia”, Eerikäinen toteaa.

Hämeessä yritysten henkilökunnan määrä kasvoi hieman tammi-maaliskuussa, eikä määrään odoteta lähiaikoina suuria muutoksia. ”Vastanneista 20 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana suurempi, kun tammikuussa osuus oli 13 prosenttia”, sanoo Eerikäinen.

EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin huhtikuussa Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli Hämeestä 99 ja ne työllistävät yli 18 000 henkilöä.


Alueellisten barometrien grafiikka >>>


Suhdannebarometri Häme >>>


​​​​​​​EK:n Suhdannebarometriaineisto huhtikuu 2022 >>>