Väyläverkon investointiohjelma on riittämätön

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Hämeen kauppakamari pitää valtion väyläverkon investointiohjelmaa vuosille 2022-2029 erityisesti maantieliikenteen osalta alimitoitettuna. ”Investointitaso on täysin riittämätön ja nyt esitetty investointisuunnitelma ei paranna maantieverkoston korjausvelkaa. Hämeen elinkeinoelämän kannalta on erittäin haitallista, jos valtatielle 12 suunniteltu Uusikylä-Tillola-tieosuuden parantaminen ja valtatielle 3 suunniteltu Moreeni-Rastikankaan eritasoliittymää ei huomioida investointiohjelmassa”, kritisoi Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeen kauppakamari pitää elinkeinoelämän näkökulmasta erittäin haitallisena, jos suunniteltuja vt 12-väylän parannushankkeita jätetään investointiohjelman ulkopuolelle.

Yhtenä Suomen vilkkaimmin liikennöitynä tieosuutena Uusikylä-Tillola-välin parantaminen on erittäin merkittävää sekä turvallisuuden että ilmastopäästöjen vähentämisen kannalta. Kyseinen tieosuus on myös yksi merkittävimmistä Venäjän rahtiliikenteen väylistä. Vt 12 merkitys tulee korostumaan vielä enemmän Lahden eteläisen kehätien kasvavien logistiikkakeskusten myötä.

Hämeen kauppakamari toivoo myös, että valtion väyläverkon investointisuunnitelmaan otetaan mukaan Moreeni-Rastikankaan eritasoliittymä. Tämä Suomen laajimman logistiikka-alueen merkitys on elinkeinoelämälle erittäin suuri. On toivottaa, että tämä huomioidaan lopullisessa investointisuunnitelmassa.

Rautatieverkoston osalta Hämeen kauppakamari pitää hyvänä pääradan ottamista merkittävimmäksi investointikohteeksi. Helsinki-Riihimäki 3. vaiheen lisäraiteet sekä Helsinki-Tampereen perusparannuksen rahoituksen sisällyttäminen investointiohjelmaan on tärkeää elinkeinoelämän näkökulmasta.

Hämeen kauppakamari pitää huolestuttavana, että uudet MAL-alueet (Lahti, Jyväskylä ja Kuopio) on jätetty pois valtion väyläverkon investointilistoilta.