Ulkoministeriö julkaisi kaikille avoimen verkkokurssin pakotteista

Pakotteiden tehokas toimeenpano edellyttää ymmärrystä pakotteista ja niiden soveltamisesta. Suomalaisten pakoteosaamisen laajentamiseksi ulkoministeriö julkaisi kaikille avoimen verkkokurssin pakotteista. Kurssilla käydään läpi kaikissa pakotejärjestelmissä toistuvia pakotteiden perusasioita, mutta myös Venäjä-pakotteiden erityispiirteitä.

”EU:n asettamat Venäjä-pakotteet ovat ennen näkemättömän laajat, mikä asettaa monille toimijoille haasteita pakotteiden käytännön toimeenpanossa. Pakotteiden vaikuttavuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että pakotteita osataan soveltaa oikein niin yrityksissä kuin viranomaisissakin. Toivon, että pakotteiden peruskurssi auttaa toimijoita soveltamaan pakotteita oikein”, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen.

Koulutuksessa käydään läpi pakotteiden ja niiden noudattamisen perusteet. Monet perusasiat, kuten varojen ja taloudellisten resurssien käsitteet, varojen jäädyttäminen sekä vienti- ja tuontikieltojen periaatteet toistuvat eri pakotejärjestelmissä. Koulutuksessa tuodaan esille erityisesti laajoihin Venäjä-pakotteisiin liittyviä säädöksiä esimerkkien kautta. Koulutuksessa on oma osionsa pakotteiden kiertämisen tunnistamiseen ja käytännön ohjeita asianmukaiseen huolellisuuteen niin yrityksissä kuin viranomaisissa.

Pakotteiden suomenkielisen peruskurssin voi suorittaa kuka tahansa virtuaalisesti eOppivan oppimisalustalla. Kurssin suorittamisesta on mahdollista saada todistus. Todistuksen saaminen edellyttää rekisteröitymistä. Kurssin suorittamiseen menee arviolta pari tuntia.

Pakotteiden peruskurssi -hanketta on vetänyt ulkoministeriön toimeksiannosta valtion koulutusten kehittämiskeskus HAUS. Kurssin sisällön laatimiseen on osallistunut pakoteasiantuntijoita ulkoministeriöstä ja muista viranomaisista, elinkeinoelämää edustavista tahoista ja yrityksistä. Kurssi on tiettävästi ensimmäinen EU-jäsenmaissa pakotteista laadittu julkinen digitaalinen koulutus.

”Pakotteiden peruskurssi lisää toivottavasti pakoteosaamista eri organisaatioissa. Kannattaa myös muistaa, että ulkoministeriön pakotetiimi voi neuvoa pakotteiden tulkinnassa sekä ohjeistaa pakotteiden toimeenpanoon ja pakotteiden kiertämiseen liittyvissä kysymyksissä”, muistuttaa pakotetiimin tiiminvetäjä Pia Sarivaara.

”Päävastuu pakotteiden noudattamisesta ja päätöksenteosta pakoteasioissa on kuitenkin aina organisaatiolla itsellään”.

Ulkoministeriö on EU-pakotteiden toimeenpanosta kansallisesti vastaava toimivaltainen viranomainen. Pakotteiden toimeenpanoon osallistuu lisäksi useita muita viranomaisia kukin toimivaltansa mukaisesti. Pakotteita koskevat poikkeuslupahakemukset käsittelee pääsääntöisesti ulkoministeriön kansainvälisen oikeuden yksikkö.

Parhaiten ulkoministeriön kansainvälisen oikeuden yksikön pakotetiimin tavoittaa sähköpostitse osoitteesta pakotteet.um(at)gov.fi.

Lisätietoja:

  • Pia Sarivaara, lähetystöneuvos, pakotetiimi, kansainvälisen oikeuden yksikkö, puh. 0295 350 660
  • Pakotteiden perusteet -kurssi eOppivassa
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi.