Työperäisen maahanmuuton tärkeys korostuu

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Yli kolmannes Hämeessä toimivista teollisuusyrityksistä pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä erittäin tärkeänä, selviää Hämeen kauppakamarin tuoreesta talouskyselystä. ”Teollisuusyrityksistä jo 35 prosenttia pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tärkeänä. Vastaavasti hämäläiset rakennusalan yritykset eivät käytännössä palkkaa suoraan ulkomaista työvoimaa, vaan alalla on perinteisesti merkittävässä määrin ulkomaisia alihankkijoita”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeen kauppakamarin alueella kyselyyn vastasi 105 yritystä, joista liki 36 prosenttia on teollisuusyrityksiä ja kolmannes palvelualan yrityksiä.

Vastanneista hämäläisyrityksistä noin 35 prosenttia pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä erittäin tärkeänä ja 44 prosenttia tärkeänä tulevalla hallituskaudella. ”Kun tuloksia tarkastellaan toimialoittain, palvelualan yrityksistä 40 prosenttia ja rakennusalanyrityksistä yli 36 prosenttia pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tärkeänä. Lisäksi teollisuusyrityksistäkin jo 35 prosenttia pitää tärkeänä työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Teollisuudessa vieraskielisten työntekijöiden palkkaamista rajoittavat kuitenkin muun muassa työturvallisuuskysymykset”, Eerikäinen kertoo.

Kyselyn tuloksista selviää, että vastanneet Hämeessä toimivat yritykset eivät juurikaan ole rekrytoineet työvoimaa ulkomailta. Yli 77 prosenttia vastanneista kertoo, etteivät ne ole rekrytoineet suoraan ulkomailta työvoimaa. Vasta reilut 7 prosenttia yrityksistä on rekrytoinut ja yli 10 prosenttia on harkinnut rekrytointia ulkomailta.

”Selkeästi näkyy, että palvelualoilla suomen kielen merkitys on edelleen korostunut. Lisäksi hämäläiset rakennusalan yritykset eivät käytännössä palkkaa suoraan ulkomailta työvoimaa, mutta rakennusalalla on kuitenkin jo perinteisesti merkittävissä määrin alihankkijoina ulkomaalaistaustaisia yrityksiä ja heidän ulkomaisia työntekijöitänsä”, toteaa Eerikäinen.

Hämäläisyrityksillä on pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta ja yli 35 prosenttia vastanneista yrityksistä kokee ammattitaitoisen työvoiman puutteen rajoittavan niiden toimintaa. ”Osaamisperusteinen maahanmuutto on toimiva ratkaisu yritysten pulaan ammattitaitoisesta työvoimasta”, arvioi Eerikäinen.

Katso kyselyn tulokset >>>


Kauppakamarien talouskysely tehtiin 26.-28.4.2023. Kyselyyn vastasi 1560 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi eri toimialoilta ympäri Suomen kaiken kokoisista yrityksistä. Lisää kyselyn tuloksia julkaistaan 11.5. Hämeen kauppakamarin alueelta vastanneita yrityksiä oli 105, joista liki 36 prosenttia on teollisuusyrityksiä ja kolmannes palvelualan yrityksiä. Kyselyyn vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat. Vastanneista yrityksistä 78 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä.