Tulevaisuus huolestuttaa Hämeessä

ToimitusjohtajaJussi Eerikäinen

Hämeen kauppakamarin alueella yritysten tulevaisuudennäkymät ovat edelleen huolestuneita koronaepidemian vaikutuksesta. Tieto selviää kauppakamareiden pikakyselystä, joka tehtiin tiistaina 1.12. ”Viimeaikaiset konkurssiuutiset kuvaavat tilanteen synkkyyttä siitä huolimatta, että hallitus muutti konkurssilakia väliaikaisesti niin, että velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemuksesta rajoitettiin. Myös yritysten liikevaihtoennusteet ovat laskussa ja henkilöstötilanne heikkenee”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeessä vastanneista yrityksistä 57 prosenttia arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana, kun edellisessä lokakuussa tehdyssä kyselyssä osuus oli 65 prosenttia. Yrityksistä 41 prosenttia kertoo henkilöstömäärän vähentyneen edelleen koronaepidemian aikana, kun lokakuussa henkilöstövähennysten osuus oli myös 40 prosenttia.

”Kanta-Hämeessä työttömien ja lomautettujen määrä on kääntynyt laskuun, mutta Päijät-Hämeessä tilanne on heikentynyt edelleen. Yritykset ovat hyvin erilaisissa tilanteissa”, Eerikäinen kertoo.

Alueen yritysten konkurssiriski on edelleen 23 prosenttia, kun lokakuussa osuus oli 25 prosenttia. Vastanneista 71 prosenttia kertoo koronaepidemian vaikuttaneen liikevaihtoon negatiivisesti ja seuraavan kahden kuukauden aikana vain 32 prosenttia arvioi liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan.

Hämäläisyritykset pitävät hallituksen koronatoimia selvästi onnistuneempina kuin epidemian aiheuttaman talouskriisin hoitamista.

”Vastanneista yrityksistä 26 prosenttia arvioi hallituksen hoitaneen talouskriisin melko tai erittäin hyvin, kun keskimääräisesti koko Suomen vastaava osuus on 33 prosenttia. Yritysten arviot ovat hieman parantuneet, mutta selvästi alueemme yritykset ovat keskimääräisesti kriittisempiä hallituksen talouskriisin hoitoon kuin muualla Suomessa”, sanoo Eerikäinen.

Hämeessä vastanneet yritykset arvioivat hallituksen hoitaneen koronaepidemian hyvin, koska nyt 70 prosenttia kokee hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin, kun vastaava osuus oli lokakuussa 55 prosenttia


Lisätietoja: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303Kauppakamarien kysely tehtiin 1.12.2020. Kyselyyn vastasi 3242 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoiltaympäri Suomen kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3., 30.3., 21.4., 4.5., 18.5., 1.6., 23.6., 2.9. ja 8.10. Hämeen kauppakamarin alueella vastanneita yrityksiä oli 179 ja vastanneista 87 prosenttia on alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa.

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.